Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

innogy Stoen Operator zaprezentował dystrybucyjną stację elektroenergetyczną Towarowa - jeden z największych i najbardziej nowoczesnych obiektów tego typu w Polsce. To także największa pojedyncza inwestycja warszawskiego operatora. Obsługuje centralną część Warszawy. Ze względu na swoją charakterystykę znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa energetycznego w stolicy.

 

innogyNowa stacja Towarowa wzmocni system

12 października  2021 r. innogy Stoen Operator przedstawił jedną z największych i najnowocześniejszych dystrybucyjnych stacji elektroenergetycznych w naszym kraju - Towarowa. Jest ona zlokalizowana na warszawskiej Woli u zbiegu ulic Towarowej i Kolejowej i zastępuje stojącą obok stację z 1978 r.

- Potrzeba modernizacji infrastruktury sieciowej wynika z rosnących potrzeb energetycznych. Są one związane nie tylko z coraz większym zapotrzebowaniem na energię elektryczną tradycyjnych odbiorców, ale również z rozwojem rozproszonych źródeł energii i elektromobilności. Unowocześnianie systemu energetycznego wymaga dużych nakładów inwestycyjnych ze strony przedsiębiorstw energetycznych, a obiekty takie jak Towarowa bezpośrednio poprawiają niezawodność dostaw i bezpieczeństwo energetyczne w naszym kraju - powiedział Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Rafał Gawin podczas osobistej wizyty na terenie nowo powstałej stacji.

W prezentacji obiektu uczestniczyli przedstawiciele URE oraz Johan Mörnstam - wiceprezes nowej europejskiej organizacji EU DSO Entity, zrzeszającej europejskich operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych i jednocześnie wiceprezydent E.ON ds. sieci w Europie (poza Niemcami).

– Wymagania energetyczne miast stale rosną. Sieci elektroenergetyczne muszą być bardziej elastyczne, aby zapewnić możliwość obsługi różnych konfiguracji źródeł wytwórczych i odciążanie wybranych elementów systemu w trudniejszych okresach. Stacja Towarowa daje duże możliwości przełączeń, ponieważ składa się z dwóch transformatorów 220/110 kV, trzech transformatorów 110/15 kV i aż 88 pól średniego napięcia – stwierdził Robert Stelmaszczyk, prezes innogy Stoen Operator.

 

Wieloetapowa budowa

Budowa nowej stacji Towarowa rozpoczęła się w2015 r. Była ona skomplikowana ze względu na niewielką odległość od urządzeń pracujących pod napięciem i konieczność wieloetapowej realizacji. Nowoczesne rozdzielnie i transformatory zamknięto w budynkach, co odpowiada nowym standardom przyjętym w innogy Stoen Operator i odróżnia je od starych obiektów tego typu. Stacja jest połączona z siecią dystrybucyjną i przesyłową wyłącznie podziemnymi liniami kablowymi 110 kV i220 kV, a same budynki zajmują znacznie mniejszą powierzchnię. Stacja jest całkowicie bezobsługowa i wyposażona w inteligentną automatykę.

Stacja Towarowa to największa dotychczas pojedyncza inwestycja modernizacyjna innogy Stoen Operator, której całkowity koszt wyniósł 75 mln zł. Jest to kolejny obiekt zrealizowany w ramach planów modernizacyjnych na terenie stolicy przez firmę, która jest pionierem we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań sieciowych i rozwoju smart grid w Polsce.

 

Źródło: media.mslgroup.pl