Breaking news
ENERGA-OPERATOR rozstrzygnęła postępowanie zakupowe obejmujące dostawy blisko 0,5 mln liczników zdalnego odczytu. Montaż liczników rozpocznie się w 2022 roku.

Ponad 600 dodatkowych rozłączników oraz tyle samo kolejnych modemów TETRA zostanie zamontowanych na sieci średniego napięcia Energi Operatora w ramach projektu Smart Grid. Wszystko dzięki oszczędnościom osiągniętym podczas prowadzonych postępowań zakupowych, które umożliwiły rozszerzenie zakresu projektu.

 

smart grid miniZarządzanie siecią SN w oparciu o komunikację TETRA

Projekt Smart Grid zakłada budowę pierwszego kompleksowego systemu zarządzania siecią średnich napięć (SN) w Polsce. Pierwotnie jego fundament miało stanowić blisko 1,2 tys. zdalnych rozłączników wraz z modemami TETRA. Dzięki rozszerzeniu projektu ich łączna liczba (w ramach projektu) wyniesie prawie 1,8 tys. Znacznie zwiększy to możliwości zdalnego zarządzania pracą sieci.

Projekt Smart Grid jest dla Energi Operatora bardzo ważnym wsparciem w procesie automatyzacji infrastruktury. Rozszerzenie zakresu jego realizacji pozwoli nam osiągnąć, określony przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, optymalny poziom nasycenia sieci średniego napięcia łącznikami sterowanymi zdalnie. Wraz z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych, np. takich jak moduł FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration), znacznie skróci to czas lokalizacji oraz usuwania awarii. Umożliwi także ograniczenie ich zasięgu dzięki szybkiej rekonfiguracji sieci – mów dr hab. Wiesław Jasiński, wiceprezes Zarządu Energi Operatora.

 

Zdalne sterowanie siecią

Rozłącznik zamontowany na słupie sieci elektroenergetycznej SN umożliwia odłączenie danego jej odcinka np. celem zasilenia go z innej strony. Do niedawna działania takie wymagały wysłania ekipy pogotowia energetycznego, którego pracownicy ręcznie dokonywali odpowiednich przełączeń, zgodnie z wytycznymi dyspozytora. Obecnie coraz częściej cały proces odbywa się zdalnie. Co więcej może zostać zautomatyzowany z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych, takich jak moduł FDIR. Dzięki algorytmom lokalizacji zwarć, jest on w stanie w ciągu chwili odnaleźć i przy pomocy przełączeń, wyizolować uszkodzony odcinek sieci energetycznej, tak aby jak najmniej odbiorców było dotkniętych awarią. Nowoczesne, zdalnie sterowane rozłączniki, takie jak te montowane w ramach projektu Smart Grid, zamknięte są w specjalnej obudowie, która chroni je przed działaniem warunków atmosferycznych.

W momencie ukończenia projektu Smart Grid, sieć średnich napięć (SN) zarządzana przez Energę Operatora wyposażona będzie w sumie w blisko 8 tys. zdalnie sterowanych rozłączników napowietrznych. Ich średnia liczba, na 100 km w napowietrznych sieci SN, wyniesie tym samym 14,2 szt. (zalecenie PTPiREE - 14 szt. dla napowietrznych sieci inteligentnych). Osiągnięcie tego poziomu sprawi, że Energa Operator będzie dysponować inteligentną siecią średniego napięcia, obejmującą cały obszar działania spółki.

 

Centralny system zarządzania

Sieć inteligentna wymaga również wdrożenia innych rozwiązań m.in. odpowiednich rozdzielnic wnętrzowych oraz zestawów telesterowania w stacjach energetycznych średniego napięcia. Jej kluczowym elementem jest system zarządzania, z którego korzystają dyspozytorzy. W ramach projektu Smart Grid zrealizowany zostanie pierwszy etap prac związanych z wprowadzeniem nowego systemu SCADA/ADMS, czyli najnowszej generacji centralnego systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej. To właśnie dzięki niemu możliwa będzie integracja tysięcy elementów, takich jak czujniki, rozłączniki czy też rozdzielnice, zamontowanych na sieci, w sprawnie działającą całość.

Wartość projektu Smart Grid to ponad 240 mln zł (koszty kwalifikowane wynoszą prawie 196 mln zł). Uzyskał on dofinansowanie Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na poziomie 85 proc., czyli ponad 166 mln zł.

 

Źródło: media.energa.pl