Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Spełnienie wymagań ustawowych jest uzależnione m.in. od mocy produkcyjnych liczników – mówi Przemysław Wojtal, Regional Sales Manager, Networked Energy Services.

 

Przemysław Wojtal,
Regional Sales Manager, Networked Energy Services

Rozmawiała: Izabela Żylińska

 

Jakie są największe zagrożenia w realizacji wymogów ustawowych dotyczących harmonogramu wdrażania inteligentnego opomiarowania u indywidualnych odbiorców końcowych?

Aż chciałoby się powiedzieć, że rewolucja w zakresie opomiarowania dzieje się na naszych oczach. W tym kontekście wolałbym mówić o wyzwaniach, jakie zostają postawione przed całą branżą. Mam tu na myśli cały wachlarz zadań, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć: od zapewnienia urządzeń pomiarowych zgodnych z wymaganiami, poprzez terminowe dostawy, na sprawnej implementacji kończąc. Aczkolwiek jeśli miałbym jednak odnieść się do zagrożeń, na pierwszy plan wysuwa się działalność kandydatów na dostawców, nowych w tym biznesie, bez doświadczenia, bez zaplecza eksperckiego.

 

Jakie moce produkcyjne inteligentnych liczników powinny być zapewnione, aby sprostać wymaganiom ustawowym dotyczącym terminów wdrożeń?

Spełnienie wymagań ustawowych jest uzależnione między innymi od mocy produkcyjnych liczników, jednakże możemy tu wyróżnić dodatkowo kilka innych czynników, w tym zapewnienie wysokiego tempa prac prowadzonych przez ekipy instalacyjne, sprawną logistykę, dostęp do punktów instalacji. Trend, który się rozwija obecnie, prowadzi do zautomatyzowania pewnych procesów, np. realizowanych w magazynach, co przekłada się na skracanie terminów, a co za tym idzie – wspiera terminową realizację wdrożeń. Ze strony dostawców urządzeń pomiarowych bardzo istotne jest zapewnienie płynności dostaw, również w sytuacji zwiększonego popytu. Firma NES jest pod tym względem dobrze przygotowana, dzięki współpracy z uznanymi dostawcami komponentów, dzięki wypracowanymi przez lata sprawnie funkcjonującymi łańcuchami dostaw, jak również dzięki wysokiej jakości produkowanych urządzeń.

 

Jaka wg Państwa technologia powinna być wiodąca w komunikacji pomiędzy systemem AMI a licznikiem zdalnego odczytu w kontekście planowanego rozporządzenia licznikowego?

Technologia, która daje gwarancję utrzymania wysokich wskaźników skuteczności w długiej perspektywie, zapewniająca najwyższy stopień bezpieczeństwa danych pomiarowych i infrastruktury, jak również gwarantująca utrzymanie kosztów operacyjnych na rozsądnym poziomie. Dodatkowo uważam, że duże znaczenie dla operatorów ma stosowanie otwartych protokołów, co przekłada się na dywersyfikację dostawców przy jednoczesnym zapewnieniu interoperacyjności. Firma NES, jako członek stowarzyszenia OSGP Alliance, na co dzień udowadnia, że wszystkie wymienione tu oczekiwania (przymioty) mogą zostać spełnione jednocześnie, co więcej zapewniając, że architektura danego rozwiązania jest przyszłościowa i rozwojowa.

 

Czy wg Państwa zamawiający (OSD) powinni ogłaszać postępowania w podziale na kilka zadań, aby dostawcy mieli większe szanse na wygranie zamówienia?

Podział na zadania w ramach postępowań jest z technicznego/inżynierskiego punktu widzenia korzystny dla zamawiających, umożliwia bowiem dywersyfikację dostaw, dywersyfikację rozwiązań oraz w rezultacie ewolucję kierunku rozwoju Smart Grid, zarówno w zakresie technologii komunikacji, protokołów, jak i warstwy IT. Natomiast w kontekście wykorzystania sił i środków w ramach prowadzonych postępowań – odpowiedź na to pytanie należy do zamawiających.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

 

Przyczytaj pozostałe opinie
dostawców liczników inteligentnych!

 

 

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy ARTSMART Izabela Żylińska. Więcej w Regulaminie.