Breaking news
ENERGA-OPERATOR rozstrzygnęła postępowanie zakupowe obejmujące dostawy blisko 0,5 mln liczników zdalnego odczytu. Montaż liczników rozpocznie się w 2022 roku.

Enea Operator zainstalowała automatykę w sieci w samym centrum Poznania. Specjalistyczny moduł FDIR, służący do automatycznego zarządzania siecią obejmuje swoim zasięgiem około 40 tys. odbiorców.

 

eneaFDIR pozwoli zadbać o niezawodność dostaw energii elektrycznej

Moduł FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration) jest elementem automatyki sieci inteligentnych (Smart Grids), to innowacyjna technologia pozwalająca na automatyczne wykrywanie uszkodzeń (zwarć) w sieci elektroenergetycznej. Pozwala na izolację uszkodzonych odcinków sieci. Stanowi wsparcie dla dyspozytorów Enei Operator i dzięki rekonfiguracji pracy sieci przywraca dostawy energii znaczącej części odbiorców objętych awarią w ciągu kilku minut. Skutecznie działająca automatyka FDIR w znaczny sposób poprawia także wskaźniki niezawodności dostaw energii.

Inwestycja dotyczy fragmentu sieci średniego napięcia, która zasilana jest z dziesięciu pól liniowych, czterech odrębnych stacji GPZ (Głównych Punktów Zasilania). Obszar centrum Poznania został wytypowany ze względu na dużą liczbę odbiorców zasilonych z tych linii elektroenergetycznych. Inteligentna sieć działa już na wybranych odcinkach sieci m.in. na Grunwaldzie, Jeżycach, Wildzie czy Starym Mieście.

Po sukcesie wcześniejszych projektów związanych z rozwojem sieci inteligentnych w Wielkopolsce, i między innymi pozytywnym wdrożeniu pilotażowego modułu automatyki FDIR w okolicach podpoznańskiego Czerwonaka oraz w Gnieźnie, zrobiliśmy kolejny krok. Przyszedł czas zrealizowania tego typu inwestycji w samym centrum Poznania. Największą korzyścią dla mieszkańców będzie ograniczenie obszarów objętych awarią oraz szybsza lokalizacja uszkodzeń przez służby techniczne, działające w terenie – powiedział prof. Wojciech Drożdż, p.o. prezesa Enei Operator.

 

Projekt #Poznań2030

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu #Poznań2030. Uruchomienie modułu FDIR wymagało modernizacji niektórych fragmentów sieci.

W ramach inwestycji zmodernizowaliśmy 28 stacji średniego napięcia na niskie (SN/nn) i wyposażyliśmy je w pełną telemechanikę oraz przeprowadziliśmy prace modernizacyjne na trzech GPZ-ach: Krauthofera, Bema oraz Pogodno. Wykonaliśmy również niezbędne testy sprawności działania tego systemu – powiedział Jarosław Popowski, dyrektor poznańskiego Oddziału Dystrybucji Enei Operator.

Czas potrzebny na lokalizację i separację uszkodzonego odcinka oraz rekonfiguracji sieci z wykorzystaniem systemu FDIR jest znacznie krótszy, aniżeli wykonanie tych samych czynności nawet przez doświadczonych dyspozytorów i brygady pogotowia energetycznego. Ta innowacyjna technologia pozwala na automatyczne wykrywanie uszkodzeń oraz przywrócenie dostawy energii dużej części odbiorców w ciągu kilku minut.

Realizacja inwestycji w ramach programu #Poznań 2030 przyczyni się do minimalizacji przerw w dostawach energii; zabezpieczy także potrzeby związane z rozwojem energetyki prosumenckiej. Program przewiduje również automatyzację części infrastruktury, co umożliwi zdalną bądź wręcz automatyczną rekonfigurację sieci, a tym samym szybsze przywracanie dostaw energii.

 

Przeczytaj o pozostałych realizacjach Enea Operator z zakresu Smart Grid: Zakończono realizację innowacyjnego projektu SMART I.

 

Źródło: media.enea.pl