Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

Do grudnia 2024 r. zrealizowana zostanie nowoczesna inwestycja, dzięki której sieć PKP Energetyka uzyska kolejny punkt przyłączenia do sieci przesyłowej PSE. Realizacja projektu przełoży się na wzrost mocy w sieci PKP Energetyka i wpłynie pozytywnie na jakość i pewność zasilania jej klientów.

 

freeimage Ivan ProleNowoczesna inwestycja

W Warszawie w okolicach osiedla Golędzinów powstanie nowa stacja PKP Energetyka o parametrach 110/15 kV. Dla jej przyłączenia do sieci przesyłowej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozbudują rozdzielnię 110 kV w postaci stacji elektroenergetycznej (SE) 220/110 kV Praga, a PKP Energetyka wybuduje nową stację elektroenergetyczną Golędzinów oraz dwie linie kablowe, które połączą obie inwestycje.

Będzie to kolejny styk sieci PKP Energetyka z siecią Operatora Systemu Przesyłowego – PSE, wzmacniający możliwości inwestycyjne i zapewniający jakość zasilania dla obecnych i przyszłych klientów rozwijającej się infrastruktury.

Zgodnie z umową podpisaną 30 kwietnia 2021 r., zakończenie realizacji przyłączenia wraz z budową nowej stacji elektroenergetycznej 110 kV/SN Golędzinów planowane jest na grudzień 2024 r.

 

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej

Drugie, bezpośrednie przyłączenie PKP Energetyka do sieci przesyłowej ma za zadnie stabilizować pracę sieci OSD, dzięki czmu dostawy energii będą jeszcze bardziej bezpieczne i pewne.

- Cieszę się, że wspólnie z PSE będziemy wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne dostaw. Inwestycja  wpisuje się w Strategię 2030 PKP Energetyka, której ważnymi filarami są: zwiększanie mocy w naszej sieci dystrybucyjnej oraz wzrost satysfakcji klientów. Warto zaznaczyć, że nowa stacja będzie w pełni cyfrowa oraz zasilana energią z OZE – powiedział Marek Kleszczewski, członek zarządu PKP Energetyka.

 

Źródło: pov; fot.: freeimage / Ivan Prole