Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

Rusza projekt, który zintegruje różne elementy systemu energetycznego i nowe jednostki wytwarzania energii odnawialnej na potrzeby społeczności lokalnych.

 

freeimage_Johan_BolhuisIntegracja różnych nośników energii

W projekcie SERENE udział bierze 14 europejskich Partnerów. W jego ramach w Danii, Holandii i Polsce na terenach wiejskich i mniejszych miejscowości utworzone zostaną obszary demonstracyjne. Projekt uzyskał wsparcie UE na poziomie ponad 5 mln euro w ramach programu „Horyzont 2020”. Start polskiego obszaru w gminie Przywidz ogłoszony został 20 maja podczas spotkania w Przywidzu. W projekcie udział wezmą: Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gmina Przywidz, Energa Operator oraz firma STAY-ON.

Podstawowym celem projektu SERENE jest zapewnienie lokalnym społecznościom, jak największej samowystarczalności energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii. Kluczem do sukcesu będzie sprawna integracja różnych nośników energii, takich jak ciepło oraz energia elektryczna, w ramach spójnego systemu. Projekt obejmie m.in. wypracowanie rozwiązań z zakresu bilansowania wytwarzanej energii z zapotrzebowaniem na nią, z wykorzystaniem magazynów energii. Dzięki odpowiedniemu opomiarowaniu, poszczególni użytkownicy sieci znajdującej się na terenie wspólnoty energetycznej, będą mogli bardziej świadomie i aktywnie włączyć się w funkcjonowanie systemu energetycznego. Uwzględniając potrzeby Operatora Systemu Dystrybucyjnego, poziom pobieranej energii regulować będzie mogła również cała wspólnota energetyczna. W ramach projektu wypracowane zostaną rozwiązania i modele biznesowe, które uczynią współdziałanie użytkowników sieci energetycznej, a także OSD korzystnym i atrakcyjnym dla wszystkich stron.

 

Pojazdy elektryczne jako magazyny energii

Powstanie wewnętrznego rynku energii w ramach wspólnoty, który będzie również mógł świadczyć usługi dla OSD, zostanie wsparte budową infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. W ramach projektu powstaną przynajmniej trzy stacje ładowania. Przetestowany zostanie m.in. model wykorzystania pojazdów z napędem elektrycznym w zastępstwie autobusu z silnikiem Diesla do dowożenia dzieci do szkoły, a także technologia Vehicle to Grid (V2G), która polega na wykorzystaniu pojazdów elektrycznych, jako magazynów energii.

W miejscowej szkole oraz przedszkolu zostaną sprawdzone pilotażowe rozwiązania z zakresu inteligentnego zarządzania budynkiem, integrujące systemy klimatyzacji, pompy ciepła oraz magazyn energii elektrycznej, których celem będzie maksymalizacja auto konsumpcji wytwarzanej przez panele fotowoltaiczne energii.

Magazyny energii zbudowane będą w dwóch innowacyjnych konfiguracjach. Jeden w technologii tak zwanej przepływowej charakteryzującej się, w porównaniu z innymi technologiami, bardzo długą żywotnością oraz bezpieczeństwem użytkowania. Drugi magazyn energii, wykonany w wersji mobilnej, docelowo będzie pełnił rolę tymczasowego systemu bilansującego wspierającego lokalne sieci dystrybucyjne wyposażone w instalacje OZE. Wszystko będzie kontrolowane przez dedykowany system zarządzania energią – mówi dr inż. Paweł Grabowski, właściciel firmy STAY-ON.

 

Zaangażowanie mieszkańców

Optymalizacji pod względem wykorzystania energii z paneli fotowoltaicznych ulegnie również praca miejscowej oczyszczalni ścieków oraz przepompowni. W planach ujęta jest również możliwość sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej produkowanej przez budynki oraz wprowadzenie jej do sieci energetycznej.

Niezwykle istotne dla sukcesu projektu będzie zaangażowanie osób prywatnych. Dlatego w prowadzonych działaniach udział wezmą także mieszkańcy osiedla domów jednorodzinnych posiadający działające instalacje fotowoltaiczne.

Rozwiązania wypracowane w obszarach demonstracyjnych zostaną przeanalizowane i ocenione, tak by mogły posłużyć do wyznaczania trendów transformacji energetycznej w Europie.

 

Wyróżnienie dla gminy Przywidz

Jak podkreślił Marek Zimakowski, wójt Gminy Przywidz, udział w projekcie SERENE to ogromne wyróżnienie dla gminy Przywidz. Nie jest to pierwszy projekt związany z OZE, w którym gmina uczestniczy. Od wielu lat jest liderem w działaniach na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. W gminie w 2011 r. zamontowano 142 instalacje kolektorów solarnych w tym sześć na obiektach użyteczności publicznej. Przeprowadzono również termomodernizację wszystkich budynków publicznych, instalując w nich 10 pomp ciepła jako podstawowe źródło ogrzewania. W 2021 r. przy współpracy z Energą Oświetlenie wymieniono oświetlenie uliczne z sodowego na ledowe w całej gminie. Zakończono również montaż 260 mikroinstalacji fotowoltaicznych na domach mieszkańców oraz 10 budynkach użyteczności publicznej o łącznej mocy ponad 1,6 MWp.

 

Źródło: media.energa.pl; fot.: freeimage / Johan Bolhuis