Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

TETRA jest standardem cyfrowej radiowej łączności dyspozytorskiej, który umożliwia rozmowy oraz transmisję danych. W porównaniu do sieci GSM jest dużo efektywniejsza i przede wszystkim bezpieczniejsza.

Ze względu na efektywność komunikacji (m.in. natychmiastowe zestawienia połączeń w czasie ¼ sekundy) oraz kwestie bezpieczeństwa (kodowane kanały) systemy TETRA są stale ulepszane i wzbogacane o nowe funkcjonalności, stając się coraz bardziej niezawodnymi. TETRA w wielu krajach ma status narodowego systemu łączności. Przykładami są Wielka Brytania, kraje skandynawskie, czy Niemcy, których sieć – odkąd w 2015 r. objęła cały kraj – jest największą tego typu w Europie. Sieci Szwecji i Norwegii, ze względu na ścisłą współpracę służb ratownictwa i porządku publicznego tych krajów, są ze sobą połączone, umożliwiając bezpośrednią komunikację.

Energa z Grupy ORLEN jako pierwsza w Polsce uruchomiła system TETRA na całym obszarze swojego systemu dystrybucyjnego (czwarta część powierzchni kraju), dysponując tym samym największym i najbardziej zaawansowanym technicznie cywilnym systemem w tym standardzie w kraju. Realizację projektu rozpoczęto w 2014 r., a przesądzające dla decyzji o jego starcie były doświadczenia z usuwania awarii sieci wywołanych przez orkan Ksawery, który przeszedł przez Polskę rok wcześniej i pozbawił prądu dużą część odbiorców. Obnażył przez to słabości sieci GSM pod kątem odpowiednio rozbudowanego systemu podtrzymania zasilania stacji bazowych.

W energetyce łączność jest kluczowa właśnie w obliczu sytuacji kryzysowych – po to, aby jak najszybciej reagować i przywrócić dostawy prądu. Dlatego inżynierowie Energi zaprojektowali TETRĘ w taki sposób, aby każdy jej element był zasilany co najmniej 36 godzin po awarii. Wdrożenie systemu zdecydowanie zwiększyło bezpieczeństwo prac na sieci elektroenergetycznej, przyspieszyło tempo usuwania awarii masowych oraz poprawiło ciągłość dostaw prądu.

TETRA w Enspirionie

Ze względu na bardzo duży potencjał systemu, pojawiła się idea udostępnienia usług również innym podmiotom w ramach i spoza Energi. Miało to przyspieszyć i usprawnić współpracę służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na poziomie lokalnym i krajowym. Przyjęty dla udostępniania sieci TETRA model biznesowy jest też znaczne efektywniejszy ekonomicznie – budowa łączności krytycznej pochłania ogromne nakłady środków i czasu, a z punktu widzenia mniejszych podmiotów przeważnie jest nieopłacalna. Polska jest obecnie jedynym krajem w Europie, który nie posiada ogólnonarodowego systemu łączności krytycznej. Toteż każdy kolejny podmiot korzystający z sieci Energi to krok na drodze poprawy bezpieczeństwa energetycznego i publicznego przy jednoczesnym założeniu racjonalnego współdzielenia zasobów.

Spółką dedykowaną do komercyjnego udostępniania sieci Energi został Enspirion, który zajmuje się komercjalizacją unikatowych usług z obszaru energetyki. Poza obszarem telekomunikacji, spółka świadczy też usługi zabezpieczające Krajowy System Energetyczny poprzez DSR – usługę redukcji zapotrzebowania na moc, gdzie aktualnie jest liderem na rynku.

3 mWdrożenie usług u klienta

Od 2018 r. Enspirion regularnie poszukuje kolejnych podmiotów potrzebujących niezawodnej komunikacji, oferując im kompleksową Usługę Łączności Krytycznej. Usługa obejmuje pełne wsparcie klienta, począwszy od wspólnego opracowania schematu komunikacji, poprzez uruchomienie oraz profesjonalny serwis w trakcie korzystania z systemu. Klientowi kompleksowo dostarczany jest sprzęt radiokomunikacyjny, taki jak konsole dyspozytorskie czy radiotelefony, otrzymuje też pakiet szkoleń z wszystkich funkcjonalności zintegrowanych w usłudze. Dzięki temu w pełni wykorzystuje możliwości dostarczanej technologii.

Pierwszą umowę na świadczenie usług w ramach systemu TETRA Enspirion podpisał w 2018 r. ze Sztabem Kryzysowym Energi SA. Od 2019 r. Enspirion obsługuje w zakresie łączności krytycznej Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) – aktualnie swojego największego klienta.

Mimo że infrastruktura wybudowana przez Energę pokrywa zasięgiem obszar jej sieci dystrybucyjnej, oferta Enspiriona skierowana jest do podmiotów z całego kraju dzięki usłudze tzw. Doświetlania, czyli rozbudowy zasięgu sieci TETRA w przypadku, gdy klient chce korzystać z usługi poza obszarem OSD Energi, lub w sytuacji, gdy specyfika działania klienta na danym obszarze wymaga większej pojemności sieci.

W maju 2020 r. Enspirion zainstalował dodatkową stację na jednej z bałtyckich platform wiertniczych Lotosu Petrobaltic, który od 2019 r. testuje komunikację TETRA na platformach, obsługujących ją statkach oraz w swoim centrum dyspozytorskim. Tego typu morskie instalacje w przyszłości mogą także obsługiwać kolejne projekty energetyczne, np. farmy wiatrowe offshore powstające na bałtyckiej Ławicy Słupskiej.

Z usługi Doświetlania skorzystała też Energa OZE, gdzie z TETRY korzystają pracownicy Dyspozycji Ruchu Elektrowni w Straszynie, Elektrowni Wodnej we Włocławku oraz Elektrowni Szczytowo-Pompowej w Żydowie.

Kodeksy sieciowe NCER

Od zeszłego roku Enspirion oferuje usługę zapewniającą zgodność łączności klienta z regulacjami tzw. kodeksów sieciowych NCER (Network Code Emergency and Restoration). Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/2196 z 24.11.2017 r. wskazane podmioty, obiekty i służby biorące udział w odbudowie systemu elektroenergetycznego (tzw. Znaczący Użytkownicy Sieci) są zobowiązani dostosować swoje systemy łączności głosowej oraz infrastruktury związanej z systemami łączności, w szczególności źródła rezerwowego zasilania.

Zgodność z kodeksami sieciowymi SGU powinny zapewnić do grudnia 2022 r., ale większość z nich już teraz planuje niezbędne inwestycje. 3 listopada 2020 r. Enspirion podpisał umowę z Grupą LOTOS właścicielem rafinerii w Gdańsku, na dostarczenie usługi komunikacji krytycznej TETRA oraz łączności przewodowej w oparciu o telefon stacjonarny IP. Obydwa kanały zapewniają całkowicie niezależne połączenia eliminujące potrzebę korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej, co jest celem dla wszystkich stron wymienionych w NCER. Ta ostania inicjatywa jest bardzo dobrym zobrazowaniem motta Enspirion – aby dostarczać rozwiązania przyszłości dziś.

 

© Artykuł sponsorowany