Breaking news
ENERGA-OPERATOR rozstrzygnęła postępowanie zakupowe obejmujące dostawy blisko 0,5 mln liczników zdalnego odczytu. Montaż liczników rozpocznie się w 2022 roku.

Aby poprawić bezpieczeństwo energetyczne Małopolski, Tauron planuje w 2021 r. wydać ponad 680 mln zł na nowe i już trwające projekty dystrybucyjne w tym regionie.

fot. TauronBudowa nowych GPZ na terenie Krakowa

W 2021 r. TAURON Dystrybucja ułoży linię kablową SN (15 kV) o długości jednej żyły 58,7 km i kanalizację światłowodową o łącznej długości pojedynczej rury 18,7 km w ramach trwającej już na południu Krakowa budowy Trasy Łagiewnickiej. Dodatkowo prace energetyczne obejmą budowę GPZ Kurdwanów. Nowy obiekt odciąży GPZ Bonarka i będzie dla niego rezerwą. Obecnie stolicę Małopolski zasilają 24 Główne Punkty Zasilania, co pozwala zapewnić bezpieczeństwo energetyczne dla całego miasta. Jednak, jak podkreśla Robert Zasina, Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja, rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną wymuszaja ciągłą rozbudowę istniejącej infrastruktury. Stąd też, w ramach prac prowadzonych przez OSD na terenie Krakowa, zostanie wykonana modernizacja stacji 110/15 kV Prądnik. Budżet zakładany na ten projekt przekracza 35 mln zł. 

OSD stawia na automatyzację sieci

TAURON Dystrybucja zajmie się nie tylko rozbudową i modernizacją infrastruktury sieciowej, ale także postawi na automatyzację stacji SN/nn i automatyzację sieci SN.

Automatyzacja pracy sieci wpływa na główny parametr oceny jej niezawodności, czyli czas trwania i częstotliwość przerw w zasilaniu klientów – mówi Prezes Robert Zasina.

Ograniczenie czasu trwania przerw realizowane jest przez OSD m.in. poprzez zabudowę łączników sterowanych zdalnie, rozłączników lub wyłączników w stacjach SN/nn oraz rozłączników i reklozerów (wyłączników z pełną automatyką na sieci napowietrznej SN).

Prace modernizacyjne w woj. małopolskim

  • Aktualnie w powiecie limanowskim prowadzone są prace modernizacyjne rozdzielni sieciowej RS Mszana Dolna. Zadaniem obiektu będzie poprawa bezpieczeństwa zasilania gminy Mszana Dolna i powiatu limanowskiego.

  • Na terenach nowosądecczyzny TAURON Dystrybucja modernizuje linię WN Gorzków-Carbon i stację Biegonice, która umożliwi przyłączenie do sieci firm Graphite Solutions Polska Sp. z o.o. oraz Tokai Cobex Polska Sp. z o.o., czyli klientów o bardzo dużym zapotrzebowaniu na moc.

  • Dodatkowo, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie na moc obecnych i przyszłych odbiorców w strefie Targowisko (okolice węzła autostrady A4), OSD rozpoczął budowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Targowisko.

  • W celu umożliwienia przyłączenia nowych odbiorców w Nowym Targu do rozbudowy zakwalifikowano stację 110/15kV Szaflary.

  • Zadanie związane z poprawą pewności zasilania dla Krynicy i miejscowości wokół niej wymaga budowy linii kablowych SN relacji GPZ Krynica-RS Słotwiny i modernizacji rozdzielni RS Słotwiny.

  • Obecnie trwa budowa nowej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Zawada w gminie Dębica. Po uruchomieniu obiekt będzie pokrywał zapotrzebowanie na energię elektryczną całej Strefy Aktywności Gospodarczej i pozwoli na przyłączenie urządzeń klienta o mocy kilku megawatów oraz pozostałych odbiorców ze strefy i okolic. Przewiduje się, że docelowy pobór mocy na tym obszarze wyniesie ok. 20-30 MW.

 

Komentarz Jerzego Topolskiego,
Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia:

– Województwo Małopolskie to obszar zróżnicowany geograficznie i demograficznie. Dynamicznie rozwijająca się aglomeracja krakowska wymaga od nas prowadzenia inwestycji towarzyszących dużym przedsięwzięciom infrastrukturalnym oraz modernizacji i rozbudowy istniejącej infrastruktury dystrybucyjnej w trudnych warunkach gęstej zabudowy. Duże inwestycje będące odpowiedzią na rozwój gospodarczy prowadzimy również m.in. na Sądecczyźnie, Podhalu i w okolicach Taranowa. Istotnym kierunkiem są też działania nastawione na automatyzację stacji SN/nn i sieci średniego napięcia.

 

IZC, źródło: media.tauron.pl; fot. media.tauron.pl