Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

W elektrowni Łagisza, w ramach projektu badawczo-rozwojowego OPTI AI UNIT, prowadzone są obecnie prace nad systemem do przewidywania m.in. wystąpienia awarii i przestojów. Rozwiązanie wpłynie na bezpieczeństwo dostaw energii w całym kraju.

tauron media21 mln zł na nowoczesny system sterowania

Konsorcjum Przemysłowo-Naukowe, w skład którego wchodzą: TAURON Wytwarzanie, Politechnika Śląska i Sumitomo SHI FW Energia Polska, w 2020 roku rozpoczęło prace nad innowacyjnym na światową skalę systemem sterowania OPTI AI UNIT.

System opracowywany jest dla bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza, lecz projekt zakłada możliwość zastosowania systemu w innych jednostkach, jak również w innych gałęziach przemysłu – mówi Jerzy Topolski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia.

Opracowywany system komputerowy wychodzi naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu rynku – dodaje Dariusz Niemiec, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie.

Projekt potrwa 3 lata, a jego całościowy koszt wyniesie 21 mln zł, z czego 14 mln zł dofinansuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Skuteczne planowanie dzięki AI i ML

Celem inwestycji jest stworzenie predykcyjno-preskrypcyjnego modułowego systemu sterowania OPTI AI UNIT. Zastosowanie zaawansowanych modeli predykcyjnych pozwoli na stworzenie algorytmów, które umożliwią kontrolę stanu urządzeń (kotła, urządzeń elektrycznych oraz rurociągów pracujących w warunkach pełzania), a to z kolei pozwoli na efektywne i dynamiczne planowanie przeglądów technicznych oraz postojów remontowych infrastruktury krytycznej. Rozwiązanie wykorzysta Sztuczną Inteligencję (AI, ang. Artificial Intelligence) i Uczenie Maszynowe (ML, ang. Machine Learning), których działanie zostanie oparte nie tylko na wiedzy eksperckiej i modelach cyfrowych o różnym poziomie złożoności, ale przede wszystkim na historycznych danych pomiarowych.

Bezpieczeństwo najważniejsze

By sprostać ciągle rosnącym wymaganiom technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, potrzebujemy narzędzi, które rzetelnie monitorują urządzenia i dzięki którym proces produkcji może odbywać się zgodnie z harmonogramem, a ryzyko wystąpienia awarii jest maksymalnie zredukowane – podkreśla istotę stworzenia systemu Dariusz Niemiec, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie.

System OPTI AI UNIT nie tylko zwiększy odporność infrastruktury na awarie i przestoje wynikające ze zużywania się urządzeń. Rozwiązanie przewidzi także niemożliwe do zaplanowania zdarzenia i zarekomenduje odpowiednie działania, jakie pomogą zapobiec wystąpieniu tego typu sytuacji w przyszłości. Przyniesie to efekty nie tylko lokalne, ale wpłynie też na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w całej Polsce. Obniżenie wskaźnika awaryjności zmniejszy również emisję CO2.

 

Zaobacz także:

 

IZC, źródło: media.tauron.pl