Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

 

Energa Operator zmodernizowała Główny Punkt Zasilania w Cekowie k. Kalisza. Dzięki inwestycji wartej blisko 4 mln zł zwiększy się bezpieczeństwo elektroenergetyczne mieszkańców tej części Wielkopolski.

gpzGPZ Ceków zapewnia zasilanie dla kilkunastu tys. mieszkańców z siedmiu gmin: Cekowa-Kolonii, Liskowa, Koźminka, Mycielina, Malanowa, Tuliszkowa oraz Rychwała.

W ramach prac przebudowano budynek dawnego Pogotowia Energetycznego znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie stacji. Obiekt zaadaptowano pod nowe pomieszczenia GPZ.

Dzięki modernizacji, w GPZ Ceków znalazła się nowa dwusekcyjna, 16-polowa rozdzielnia średniego napięcia. Budynek wyposażono w nastawnię, nowe szafy zabezpieczeniowe oraz nowy węzeł telekomunikacyjny stacji, w którym umieszczono urządzenia umożliwiające zdalny nadzór i zarządzanie jej pracą.

GPZ wyposażono również w dwa stanowiska potrzeb własnych, służących do zapewnienia energii o odpowiednich parametrach w instalacji elektrycznej budynku stacji oraz zaplecze techniczne i sanitarne. W przypadku braku zasilania, zasilanie kluczowych elementów stacji, takich jak węzeł telekomunikacyjny, zapewni 106-ogniwowa bateria akumulatorów.

Przeprowadzone prace nie kończą działań modernizacyjnych stacji. GPZ czeka jeszcze przebudowa związana z częścią wysokiego napięcia. Dzięki niej obiekt zyska m.in. dodatkowy transformator WN/SN (wysokie napięcie, średnie napięcie), co zapewni rezerwowanie się urządzeń w przypadku awarii i zwiększy bezpieczeństwo energetyczne odbiorców zasilanych za pośrednictwem stacji.

Prace związane z modernizacją GPZ wykonane zostały przez Energę Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o.

 

Źródło: media.energa.pl