Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

Enea Operator zrealizowała w swoim zakresie modernizację rozdzielni elektroenergetycznej 110 kV w Recławiu, gdzie we współpracy z PSE trwa projekt polegający na rozbudowie stacji Recław o rozdzielnię 220 kV. Inwestycja znacznie poprawi niezawodność zasilania powiatu kamieńskiego i całego województwa zachodniopomorskiego.

Enea Operator zrealizowała w swoim zakresie modernizację rozdzielni elektroenergetycznej 110 kV w Recławiu, gdzie we współpracy z PSE trwa projekt polegający na rozbudowie stacji Recław o rozdzielnię 220 kV. Inwestycja znacznie poprawi niezawodność zasilania powiatu kamieńskiego i całego województwa zachodniopomorskiego.

eneaRozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV jest elementem dużego programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Nowoczesna i gwarantująca stałe dostawy energii infrastruktura elektroenergetyczna, zwiększy bezpieczeństwo energetyczne i stabilność zasilania odbiorców z powiatu kamieńskiego i całego województwa zachodniopomorskiego.

W Enei Operator nieustannie pracujemy nad poprawą jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej. Modernizacja i rozbudowa rozdzielni energetycznej w Recławiu jest kolejną inwestycją, która znacząco przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego na obszarze północno-zachodniej Polski, co z pewnością odczują wszyscy mieszkańcy regionu – powiedział Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

Inwestycja ta jest istotnym elementem wspierania przez Eneę Operator zrównoważonego rozwoju elektroenergetyki w tej części kraju. Jednym z podstawowych celów modernizacji jest umożliwienie odbioru energii elektrycznej z farm wiatrowych zlokalizowanych w pasie nadmorskim, a także przesył tej energii sieciami przesyłowymi w głąb kraju – dodał prezes Kojro.

PSE rozbudowują istniejącą stację SE Recław, należącą do Enei Operator, o napowietrzną rozdzielnię 220 kV wraz z dwoma autotransformatorami o mocy 275 MVA każdy. Nowo wybudowana rozdzielnia 220 kV Recław połączona zostanie poprzez dwa autotransformatory z przebudowaną rozdzielnią 110 kV Enei Operator.

W ramach inwestycji Enea Operator wykonała szereg prac modernizacyjnych rozdzielni w zakresie  urządzeń wysokiego napięcia, obwodów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,  obwodów pomiarowych oraz telemechaniki. Rozbudowa SE Recław spowodowała konieczność dostosowania sieci dystrybucyjnej 110 kV do nowych warunków jej funkcjonowania.

Modernizacja stacji elektroenergetycznej w znaczący sposób poprawi jakość i bezpieczeństwo pracy oraz eksploatacji na stacji SE Recław. Wykonawcą projektu o wartości ponad 4 mln zł była firma SPIE Elbud Gdańsk.   

Enea Operator to jeden z czterech największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Firma jest częścią Grupy Enea i dostarcza energię elektryczną do 2,6 mln klientów w północno-zachodniej części kraju. Obsługuje obszar o powierzchni 58 tys. kilometrów,  głównie w  województwach wielkopolskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim.

 

Źródło: media.enea.pl