Breaking news
Wojciech Krawczyk Pełnomocnikiem do spraw bezpieczeństwa energetycznego.

Dotychczas nie odnotowaliśmy znaczących szkód spowodowanych nieuprawnionym wlotem dronów. Zgodnie z naszymi standardami nie przechowujemy danych pomiarowych w infrastrukturze chmurowej, oferowanej przez podmioty zewnętrzne – podsumowuje Wojciech Drożdż, Wiceprezes ds. Innowacji i Logistyki Enei Operator.

 

Wojciech Drozdz EneaOp

Wojciech Drożdż, Wiceprezes ds. Innowacji i Logistyki
Enei Operator Sp. z o.o.

Rozmawiała: Izabela Żylińska

 

We wrześniu i październiku br. na naszym portalu smart-grids.pl opublikowaliśmy cykl tekstów pt. #DronyDlaEnergetyki. Przeprowadzone z ekspertami wywiady pokazały dwa skrajne punkty widzenia odnośnie niebezpieczeństwa, jakie mogą stanowić drony dla infrastruktury elektroenergetycznej. Jaki jest Pana punkt widzenia w tej kwestii? Czy nie powinniśmy obawiać się bezzałogowców, czy powinniśmy pilnie zabezpieczyć obiekty energetyczne przed nieuprawnionymi oblotami?

Enea Operator już od 2011 r. wykorzystuje śmigłowce do inspekcji stanu technicznego napowietrznych linii wysokiego i średniego napięcia. Natomiast bezzałogowe statki powietrzne służą nam przede wszystkim do tzw. zadań „punktowych”, na przykład podczas prac komisji odbioru budowy linii. Dronami sprawdzamy także jakość wykonanej usługi malowania słupów wysokiego napięcia oraz mocowania flag ostrzegawczych i odstraszaczy ptaków. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach nie widzimy konieczności dodatkowego zabezpieczenia linii elektroenergetycznych, czy innych obiektów przed nieuprawnionymi oblotami przez drony. Monitorujemy oczywiście dynamicznie zmieniający się rynek dronów pod kątem pojawiania się potencjalnych ryzyk związanych z ich popularyzacją, ale także kolejnych zastosowań komercyjnych w energetyce.

Czy i jak Enea Operator chroni posiadaną infrastrukturę energetyczną (linie napowietrzne itd.) przed nieuprawnionym wlotem dronów? Czy takie sytuacje miały już u Państwa miejsce? Jeśli tak, to czy wyrządzone zostały jakieś szkody?

Zarządzana przez naszą spółkę infrastruktura elektroenergetyczna znajduje się pod nadzorem systemów ochrony technicznej obiektów, elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz systemów nadzoru ruchu czasu rzeczywistego. Dlatego też ewentualny nieuprawniony wlot drona w okolicę naszej infrastruktury krytycznej zostanie natychmiast zarejestrowany. Dotychczas nie odnotowaliśmy znaczących szkód spowodowanych nieuprawnionym wlotem dronów.

Jakie inne środki techniczne zapewniające bezpieczną pracę strategicznych obiektów energetycznych stosuje Państwa spółka?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy naszej infrastruktury stosujemy systemy ochrony technicznej (SOT) obiektów, elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową (EAZ), jak również systemy nadzoru ruchu czasu rzeczywistego.

Budowana przez OSD inteligentna sieć elektroenergetyczna wymaga nie tylko ochrony fizycznej infrastruktury, ale również zabezpieczenia części ICT. W końcu Smart Grid to przede wszystkim dane – zbierane przez sensory, przekazywane pomiędzy systemami sieciami komunikacyjnymi, czy przechowywane w repozytoriach. Jak Enea Operator podchodzi do zagadnień związanych z cyberochroną?

Nasza spółka stosuje politykę separacji sieci technicznej tzw. sieci OT od segmentów sieci, w których funkcjonują pozostałe systemy teleinformatyczne. W sieci technicznej jest realizowana transmisja danych i sterowań dla systemów kontroli i nadzoru nad funkcjonowaniem sieci elektroenergetycznej. Sieć transmisyjna Enei Operator wykorzystuje w większości łącza własne, zestawione z wciąż rozbudowywaną infrastrukturą światłowodową, która obecnie liczy ponad 3700 km.

Coraz częściej mówi się o przechowywaniu danych pomiarowych w chmurze. Czy wykorzystują Państwo w swojej pracy systemy chmurowe?

Zgodnie z naszymi standardami nie przechowujemy danych pomiarowych w infrastrukturze chmurowej, oferowanej przez podmioty zewnętrzne. Wynika to przede wszystkim z przestrzegania zasad cyberbezpieczeństwa w zakresie systemów sieci technicznej. Jest to zgodne z modelem wsparcia IT w zakresie systemów biurowych, które świadczy w ramach Grupy Enea spółka Enea Centrum. Stosowana praktyka bezpieczeństwa teleinformatycznego dopuszcza jedynie takie rozwiązania, w których zachowana jest pełna kontrola nad informacjami przetwarzanymi w systemach teleinformatycznych Enei Operator. Wymóg ten wynika bezpośrednio z obowiązujących nasze przedsiębiorstwo przepisów prawa.

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

 

Już 16 listopada 2020 r. w godz. 13:45 – 14:30 Wiceprezes Wojciech Drożdż weźmie udział w debacie podczas panelu " Cyfryzacja sektora energetycznego" w ramach 32. Konferencji Energetycznej EuroPOWER oraz Kongresu OZE Power. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia!

 

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy ARTSMART Izabela Żylińska. Więcej w Regulaminie.