Breaking news
Wojciech Krawczyk Pełnomocnikiem do spraw bezpieczeństwa energetycznego.

IEC opublikowało nowy, międzynarodowy standard definiujący profil komunikacji OSGP dla pakietu standardów DLMS / COSEM. Profil komunikacyjny OSGP umożliwia współdziałanie urządzeń OSGP i DLMS.

Nowy standard międzynarodowy (IEC 62056-8-8) dotyczy urządzeń inteligentnych zainstalowanych w sieci NAN (ang. Neighborhood Area Network) i promuje interoperacyjność protokołów i urządzeń wielu dostawców w ramach jednego zintegrowanego rozwiązania. Określa profil komunikacyjny OSGP (Open Smart Grid Protocol) i ISO / IEC 14908 oparty na stosach dolnej warstwy OSGP jako część serii IEC 62056 DLMS / COSEM i jest zgodny z zasadami określonymi w IEC 62056-5-3, 62056-1-0 i 62056-1 -1. Potwierdza zaangażowanie OSGP Alliance w oferowanie rozwiązania zgodnego z wieloma standardami i protokołami IEC, CENELEC i ANSI.

- Narzędzia potrzebują rozwiązań, które są zarówno bezpieczne, jak i oferują interoperacyjność systemów i urządzeń - powiedział Mark Ossel, członek zarządu OSGP Alliance. - Ten nowy standard IEC pomaga nam nadal oferować prawdziwą interoperacyjność, dając dzisiejszym i przyszłym klientom wybór urządzeń komunikacyjnych i pomiarowych w ramach jednego zintegrowanego rozwiązania.

- Nowy standard międzynarodowy jest dużym osiągnięciem i nie mógłby zostać zrealizaowany bez zaangażowania i poświęcenia zespołu projektowego IEC TC13 WG14 oraz innych kluczowych uczestników projektu - powiedział Larry Colton, dyrektor zarządu DLMS UA i dyrektor globalnego biznesu Rozwój i marketing dla NES. - Ten nowy profil komunikacji dla zestawu standardów DLMS / COSEM rozpoznaje wysoki poziom zainteresowania i penetracji rozwiązań opartych na OSGP dla zakładów użyteczności publicznej w Europie i na całym świecie oraz rozszerza opcje komunikacji dla przedsiębiorstw wdrażających inteligentne sieci i inteligentne systemy pomiarowe, które mogą poprawić efektywność energetyczną i zrównoważony rozwój.

 

Źródło: osgp.org