Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

Rozpoczęto fazę demonstracyjną "Projektu demonstracyjnego budowy w roku budżetowym 2020 wirtualnej elektrowni, korzystającej z zasobów energii po stronie poboru (Projekt agregacji VPP)", której celem jest zbudowanie inteligentnego systemu zarządzania źródłami energetycznymi – wirtualnej elektrowni, dzięki której może zostać skomercjalizowane agregowanie rozproszonych zasobów.

freeimageW ostatnich latach powtarzają się problemy z utrzymaniem stabilnych dostaw energii, wynikających z wahań w jej produkcji. Jednocześnie pojawiają się nadwyżki energii, wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, np. energii słonecznej (zwanych dalej „OZE”). Konieczne są zmiany adaptacyjne elektrowni i infrastruktury energetycznej, mające na celu ustabilizowanie sieci elektroenergetycznych. Budowa i utrzymywanie elementów struktury, służących do wytwarzania energii są jednak bardzo kosztowne. W tych warunkach konieczne staje się opracowanie nowego mechanizmu, który przy niewielkich kosztach będzie w stanie zrównoważyć nierównomierność dostaw prądu z OZE, zachowując stabilność sieci energetycznej.

W ramach projektu demonstracyjnego trzydzieści firm dąży do wykorzystania ekspansji energetyki odnawialnej w przyszłości poprzez uzyskanie stabilności sieci energetycznej oraz opracowania koncepcji wirtualnej elektrowni - inteligentnego systemu zarządzania źródłami energetycznymi, który agreguje zasoby energii rozproszonej w całym społeczeństwie, w różnego rodzaju urządzeniach wytwórczych i magazynujących takich, jak akumulatory, pojazdy elektryczne (zwane dalej „EV/PHEV”), termy do podgrzewania wody, panele fotowoltaiczne i inne – które mogą znaleźć zastosowanie w stabilizacji sieci energetycznej w skali megawatowej. Ponadto projekt ma również ustanowić model biznesowy dla systemów Vehicle to Grid (V2G), które mogą regulować zapotrzebowanie i podaż energii dzięki dwukierunkowości akumulatorów pojazdów EV/PHEV.

  • W roku budżetowym 2016 został opracowany system Aggregation Coordinator (zwany dalej «AC») i zabezpieczono zasoby energii rozproszonej.
  • W roku budżetowym 2017 udoskonalono i przetestowano system «AC», aby dostosować go do potrzeb firm zajmujących się dystrybucją i przesyłem energii. Stworzono model biznesowy, skierowany na komercjalizację agregacji zasobów.
  • W roku budżetowym 2018, udoskonalono ponownie i poddano testom system «AC» w nadziei na dostosowywania podaży i poboru na przyszłym rynku. Zastanawiano się także nad sposobami stabilizacji sieci dystrybucyjnych.
  • W roku budżetowym 2019 dołączyło do projektu 10 firm, a konsorcjum mogło nadal rozwijać i poszerzać zasoby, ulepszając i testując system «AC» pod kątem potrzeb rynku oraz zrównoważenia podaży i poboru.
  • W roku budżetowym 2020 konsorcjum będzie nadal udoskonalać i poddawać testom system «AC», aby poprawić precyzję kontroli zasobów i przyspieszyć nasze analizy, dotyczące problemów rynku i modeli biznesowych w zakresie dostosowania podaży i poboru. Będzie również angażować się w inicjatywy, mające na celu wczesne rozpoczęcie działalności związanej z agregowaniem zasobów rozproszonych oraz wejście na rynek zrównoważenia podaży i poboru od roku budżetowego 2021.

Dzięki budowie VPP, konsorcjum składające się z trzydziestu firm dąży do ustanowienia innowacyjnego systemu zarządzania energią i komercjalizacji zagregowanych zasobów prądu w celu rozwiązania globalnych problemów energetycznych i środowiskowych.

Wirtualna elektrownia (VPP) wykorzystuje technologię informatyczną i komunikacyjną do zintegrowanego sterowania rozproszonymi zasobami energii i funkcjonuje jak samodzielny obiekt generujący energię. Koordynator agregowania AC) kojarzy liczne obciążenia sieci, kontrolowane przez agregatorów zasobów energetycznych, zarządzających zasobami po zawarciu umów o świadczenie usług VPP z gospodarstwami domowymi i angażujących się bezpośrednio w transakcje z operatorami przesyłu i dystrybucji oraz detalistami sprzedaży energii.

 

Członkowie konsorcjum (trzydzieści firm):

Koordynatorzy ds. Agregacji (trzy firmy) (Spółka główna)
Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. (siedziba: Chiyoda-ku, Tokio; prezes: Tomoaki Kobayakawa)
- NEC Corporation (siedziba główna: Minato-ku, Tokio; prezes i dyrektor generalny: Takashi Niino)
- Goal connect Co.,Ltd. (Siedziba: Minato-ku, Tokio; prezes: Akira Oshita)

Wspólny projekt demonstracyjny (osiem firm)
- SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. (Siedziba: Osaka; prezes i dyrektor reprezentujący: Keita Kato)
- TEPCO Power Grid, Inc. (siedziba: Chiyoda-ku, Tokio; prezes: Yoshinori Kaneko)
- TEPCO Energy Partner, Inc. (siedziba: Chuo-ku, Tokio; prezes: Nobuhide Akimoto)
- TAKAOKA TOKO CO., LTD. (siedziba: Koto-ku, Tokio; prezes: Toshiro Takebe)
- Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation(siedziba: Kawasaki City, Prefektura Kanagawa; prezes i CEO: Mamoru Hatazawa)
- Japan Weather Association (siedziba: Toshima-ku, Tokio; przewodniczący: Ken Haruta)
- Mitsubishi Motors Corporation (siedziba: Minato-ku, Tokio; dyr. wykonawczy, dyrektor generalny: Takao Kato)
- Hitachi Systems Power Services Ltd. (siedziba: Minato-ku, Tokio; prezes/dyrektor generalny: Akira Sakai)

Agregatorzy zasobów (19 firm)
- Global Engineering Co. Ltd.
- ONE Energy Corporation
- Osaki Electric Co., Ltd.
- FAMILYNET JAPAN Corporation
- KYOCERA Corporation
- EFFICIENT Inc.
- MUL Utility Innovation Co., Ltd.
- Shizuoka Gas Co., Ltd.
- ELIIY Power Co., Ltd.
- Energy Optimizer Inc.
- KANDENKO Co., Ltd
- Nippon Koei Co., Ltd.
- SANIX Inc.
- Toyo Engineering Corporation
- Yachiyo Engineering Co., Ltd.
- Takenaka Corporation
- Tokyo Gas Co., Ltd.
- ENE -VISION Co., Ltd.
- Advantec Co., Ltd.

27 firm, z wyjątkiem Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, Energy Optimizer Inc. i Advantec Co., Ltd., zostało wybranych i zatwierdzonych jako beneficjenci dotacji. Wspomniane pozostałe trzy firmy powinny zostać wybrane i zatwierdzone jako beneficjenci w tym miesiącu.

 

Źródło: mitsubishi-motors.pl, fot.: freeimage / Patric Moore