Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

 

Grupa LOTOS i PSE uruchamiają projekt badawczo-rozwojowy dotyczący ekologicznej produkcji wodoru. Jednym z wyzwań stojących na drodze do popularyzacji tego paliwa jest opracowanie efektywnej kosztowo i jak najmniej wpływającej na środowisko naturalne metody jego pozyskiwania.

freepikW ramach projektu spółek badane będzie wykorzystanie zasilanych z odnawialnych źródeł energii (OZE) elektrolizerów służących do produkcji wodoru.

Elektrolizery przy użyciu energii elektrycznej rozkładają wodę na tlen i wodór – dzięki wykorzystaniu OZE do ich zasilania, proces ten może przebiegać bezemisyjnie. Paliwo powstałe w ten sposób można będzie wykorzystać do celów transportowych, przemysłowych, a także, w przypadku wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, do jej produkcji.

Dzięki projektowi LOTOSU i Polskich Sieci Elektroenergetycznych możliwy będzie rozwój polskiego rynku wodoru i rozwiązań zeroemisyjnych, co jest szczególnie istotne w kontekście planowanego zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym Polski.

 

Źródło: MAP, fot.: freepik / snowing