Breaking news
KNM 2022: europejski rynek baterii litowo-jonowych wzrośnie 50-krotnie w ciągu najbliższych 10 lat

Internet Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) stanie się dla branży energetycznej nowym źródłem przychodów. Dotychczasowi „sprzedawcy prądu” będą „dostawcami usług dla domu”. Internet Rzeczy stworzy nowy segment rynku, redefiniując modele operacyjne firm energetycznych, tworząc jednocześnie miejsce dla nowych graczy, działających w tym obszarze.

Dariusz Piotrkowski, Senior Solution Architect, Ericsson

Potencjał rynku IoT

Liczba urządzeń podłączonych do sieci rośnie z każdym rokiem. Badania firmy Ericsson zebrane w raporcie Ericsson Mobility Report 2016 ( http://bit.ly/2016EMR ) jasno wskazują, że w najbliższych latach czeka nas gwałtowny wzrost liczby urządzeń podłączonych do Internetu. Najnowsze prognozy przewidują, że już w 2018 r. liczba urządzeń IoT przewyższy liczbę telefonów komórkowych. Do kategorii IoT zaliczamy szeroki zakres urządzeń, takich jak: samochody z funkcją łączności z siecią (connected cars), maszyny budowlane, inteligentne liczniki, urządzenia pomiarowe i elektronika użytkowa.

Rynek IoT tworzy nowy potencjał dla dostawców energii (Energy Utilities). W związku ze wzrostem liczby urządzeń podłączonych do sieci oraz ich rosnącą różnorodnością, zaczynają pojawiać się nowe usługi dla domu. Klienci przyglądają się im z coraz większym zainteresowaniem, a grupa aktywnych użytkowników tych urządzeń rośnie z każdym miesiącem. Pionierami w korzystaniu z tych urządzeń są Stany Zjednoczone oraz Europa Zachodnia, duży potencjał drzemie również w polskim rynku. Przykłady nowych usług oraz urządzeń, które pojawiły się już w sprzedaży:

 • Kontrola i optymalizacja zużycia energii w domu (Home Energy Control System).
 • Inteligentne liczniki (Smart Meter / Energy Reader).
 • Inteligentne przełączniki światła (Light Smart Switches).
 • Inteligentne termostaty (Smart Thermostat).
 • Czujniki temperatury (Temperature Sensor).
 • Telemedycyna domowa oraz monitorowanie osób w podeszłym wieku (Home Telemedicine).
 • Monitorowanie jakości energii dostarczanej do domu (Power Quality Management).
 • Usługi monitoringu domu (Home Security).

Wszystkie powyższe usługi i produkty określa się jako Connected Home. Według prognoz Ericsson, dynamika wzrostu tej kategorii sprzętu i usług będzie wzrastać w ciągu nadchodzących lat. Według raportu Ericsson ConsumerLab – Connected Homes, dostawcy energii są postrzegani przez użytkowników końcowych jako firmy, które powinny świadczyć usługi dla domu na tym samym poziomie co operatorzy telekomunikacyjni (http://bit.ly/ericssonconnectedhomes).

1

Rys. 1. Liczba urządzeń połączonych do sieci (w tym urządzenia IoT) – prognoza do roku 2021

Platforma IoT

Sposobem na przygotowanie się na rozwój nowego segmentu rynku jest wdrożenie platformy IoT, która pozwoli na zbudowanie ekosystemu zrzeszającego twórców aplikacji, dostawcę energii (który jednocześnie będzie właścicielem platformy IoT), partnerów biznesowych oraz użytkowników końcowych.

Ericsson dostarcza branży energetycznej gotową platformę IoT, nazwaną IoT Accelerator. Główne funkcjonalności platformy prezentuje rys. 1.

Czym jest IoT Accelerator?

Platforma IoT Accelerator składa się z czterech warstw z towarzyszącymi im funkcjonalnościami:

 1. Connectivity Management – pozwala na integrowanie różnego rodzaju urządzeń znajdujących się w domu, zapewnia warstwę łączności (connectivity).
 2. Services & Information Management – „serce” całego rozwiązania – to tutaj definiowane są nowe usługi, jest to równocześnie środowisko realizacji tych usług (Execution Environment).
 3. Billing and Analytics – pozwala na rozliczanie świadczonych usług oraz dostarcza narzędzia i funkcjonalności raportowe i Business Intelligence.
 4. Ericsson IoT Marketplace – pozwala na tworzenie i publikowanie nowych usług w przyjaznym dla użytkowników środowisku. Łączy twórców aplikacji z ich użytkownikami, którzy mogą pobrać i wykorzystywać nową aplikację.

Firma Ericsson zarządza platformą IoT, jak również tworzy nowe aplikacje, publikując je w IoT Marketplace.

2

Rys. 2. Architektura funkcjonalna platformy IoT Accelerator

Podsumowanie

Tworzący się właśnie rynek IoT jest dla firm z branży energetycznej szansą do przeobrażenia się ze „sprzedawców prądu” w „dostawców usług dla domu”. Takie podejście pozwoli na zaoferowanie nowej gamy usług, zminimalizowanie procesu przechodzenia klientów do konkurencyjnych dostawców, lepsze rozwiązywanie problemów klientów oraz korzystanie wpłynie na postrzeganie firm energetycznych, jako nowoczesnych firm technologicznych.

Dotychczasowe wnioski firmy Ericsson związane z wdrażaniem Platformy IoT w innych krajach można podsumować w następujący sposób:

 • Najważniejsze kwestie to zapewnienie prostoty użytkowania usługi (User Experience) oraz opracowanie szybkiego procesu wdrożenia nowych usług dla domu.
 • Pierwsze usługi oferowane klientom powinny być proste (zrozumiałe dla klientów) – pozwoli to na stworzenie tzw. masy krytycznej.
 • Sposobem na utrzymanie zainteresowania klientów jest ciągłe tworzenie nowych usług.
 • Przeszło 50 proc. użytkowników korzysta tylko z aplikacji na smartfony do zarządzania swoimi usługami domowymi.
 • Nowe usługi powinny być wprowadzane jako odpowiedź na potrzeby klientów, a nie wynikać tylko z możliwości technicznych platformy.
 • Budowanie Platformy IoT to długotrwałe przedsięwzięcie, które wymaga zaangażowania i cierpliwości.
 • Elastyczna Platforma IoT jest kluczowym elementem całego ekosystemu, od którego należy zacząć, wchodząc w rynek usług dla domu.

Ericsson ze swoim doświadczeniem, posiadanymi kompetencjami w obszarze IoT oraz gotową platformą IoT Accelerator jest właściwym Partnerem do stworzenia środowiska usług dla domu (Connected Home).