Breaking news
Anna Moskwa nowym ministrem klimatu i środowiska

AMSTA to gwarancja skutecznej ochrony i bezpieczeństwa dla energetyki. System pozwala na wczesną identyfikację zagrożenia, tym samym zmniejszając straty spowodowane następstwem wtargnięcia lub je w ogóle wykluczając – podkreśla Piotr Stępniewicz, Kierownik ds. Klientów Kluczowych w MindMade sp. z o.o. (wchodzącej w skład GRUPY WB).

 

Piotr Stępniewicz, Kierownik ds. Klientów Kluczowych,
MindMade sp. z o.o. | GRUPA WB

Rozmawiała: Izabela Żylińska

 

W ostatnich miesiącach w Polsce mówi się bardzo dużo na temat bezpieczeństwa naszego kraju – zarówno pod kątem militarnym, jak i energetycznym. Jest to nie tylko związane z sytuacją geopolityczną, czy wciąż trwającą epidemią COVID-19, ale także z potrzebą gwarancji stałych dostaw energii elektrycznej, ciepła, wody czy gazu.

Rzeczywiście, bezpieczeństwo Polski w wielu różnych aspektach funkcjonowania państwa jest jednym z głównych zagadnień poruszanych w debatach publicznych. Jak ważny to temat świadczy, że tematyka ta dyskutowana jest podczas wielu, odbywających się we wrześniu wydarzeń branżowych, jak 29. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO, czy 34. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB®2021. Grupa WB, wiodący podmiot z obszaru przemysłu obronnego, angażuje się również w projekty „bezpieczeństwa cywilnego”, wzięła udział w obu tych przedsięwzięciach. Część oferowanych przez nas rozwiązań z powodzeniem można zastosować nie tylko w obronności, ale i energetyce. Tym bardziej, że bezpieczeństwo państwa gwarantowane jest nie tylko przez dobrze wyposażone wojsko i straż graniczną, ale również przez sprawnie funkcjonujący system elektroenergetyczny.

 

Jak powszechnie wiadomo, infrastruktura wchodząca w skład sieci dystrybucyjnej i przesyłowej w większości nie jest otoczona zasiekami i nie strzeże się jej z bronią.

Dokładnie. Ogrodzenie i ochrona dbają najczęściej o bezpieczeństwo dużych i ważnych obiektów energetycznych, jak ciepłownie, gazownie, elektrownie. Samymi płotami otacza się m.in. zbiorniki z gazami łatwopalnymi, składy węgla, magazyny energii, farmy fotowoltaiczne, stacje elektroenergetyczne czy maszty telekomunikacyjne. Natomiast obiekty i urządzenia takie, jak stacje transformatorowe, napowietrzne linie elektroenergetyczne, wodociągi, gazociągi czy sieci ciepłownicze, nie są fizycznie chronione lub jest to ochrona o niskiej odporności.

 
Czy z Państwa punktu widzenia ogrodzenie lub ochrona są wystarczająco skuteczne, aby zadbać o bezpieczeństwo tych szczególnie istotnych obiektów energetycznych?

Oczywiście, nie są. Dla osoby zdeterminowanej i dobrze przygotowanej pokonanie płotu czy ominięcie ochroniarza, ba – nawet kamer!, nie będzie stanowiło żadnego problemu.

 

wbNie brzmi to dobrze.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację na świecie, Polska powinna wzmocnić bezpieczeństwo nie tylko granic, ale także obiektów infrastruktury krytycznej. Rozwiązaniem, które już dziś z sukcesem jest stosowane i monitoruje granice naszego państwa przed nieuprawnionym wtargnięciem osób postronnych i pojazdów, jest system ochrony perymetrycznej AMSTA. To platforma, którą z powodzeniem można również wykorzystać także w energetyce do ochrony, np. infrastruktury elektrowni, rafinerii, magazynów czy gazociągów.

 

Czy AMSTA ochrania już jakieś obiekty energetyczne?

Obecnie jeszcze nie. Mam jednak nadzieję, że ten stan rzeczy nie potrwa długo. AMSTA to naprawdę skuteczne i potrzebne rozwiązanie. Nasze bezpieczeństwo jest bezcenne. Zaimplementowanie rozwiązania oferowanego przez Grupę WB, w skład której wchodzi spółka MindMade – producent systemu AMSTA, to nie tylko gwarancja skutecznej ochrony, to także swego rodzaju „polisa na życie” dla energetyki w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

 

Czym więc jest system ochrony perymetrycznej AMSTA?

AMSTA służy do monitorowania bezpieczeństwa rozległych obszarów lub obiektów i urządzeń infrastruktury krytycznej o charakterze punktowym (jak np. budowle, elektrownie, w tym fotowoltaiczne, stacje transformatorowe NN i WN, stacje przekaźnikowe) i liniowym (jak np. ropo-gazo-wodo-ciągi, linie energetyczne). Wykorzystując sieć współpracujących ze sobą sensorów, system wykrywa próby wtargnięcia osób lub pojazdów w strefę objętą ochroną. Co istotne, czujniki informują użytkownika nie tylko o naruszeniu chronionego obszaru. Dokonują również klasyfikacji i umożliwiają natychmiastową weryfikację wykrytego intruza.

 

Jakiego typu sensory wykorzystuje Państwa system?

Zasadnicza konfiguracja systemu ochrony perymetrycznej AMSTA wykorzystuje trzy typy sensorów: czujniki sejsmiczne, bariery podczerwieni i kamery. Otwarta architektura pozwala na integrację z innymi sensorami np. z radarami krótkiego zasięgu, barierami mikrofalowymi lub na podczerwień czy bezzałogowcami, które na pokładzie mogą mieć głowice optoelektroniczne.

Czujniki sejsmiczne zakopuje się w podłożu, w celu odbierania powstających na powierzchni drgań sejsmicznych wytwarzanych przez poruszające się obiekty, czyli intruzów. Istotną zaletą jest, że AMSTA jest systemem samouczącym w oparciu o referencyjne bazy danych. Algorytmy pozwalają na wykrycie i klasyfikację pojazdów (z odległości 250 m), osób (z odległości 75 m), a także innych obiektów np. zwierząt, w obszarze kąta 360 stopni ze wskazaniem sektora ich lokalizacji. Każdy zainstalowany w terenie czujnik sejsmiczny ma uaktywnioną funkcję antykradzieżową i określone współrzędne geograficzne. Pozwala to na zobrazowanie jego miejsca instalacji na podkładzie mapowym systemu nadzoru (stanowisko sterowania systemem i telefon na wyposażeniu patrolu).

Bariery (mikrofale, podczerwień) pozwalają na zbudowanie niewidzialnych „bram”. Podczas próby ich przekroczenia uruchamia się automatycznie alarm. Informacja o wtargnięciu przesyłana jest do stanowiska sterowania systemem lub na telefon patrolu – systemu nadzoru.

Kamery, w zależności od potrzeb użytkownika, mogą być dzienne, noktowizyjne oraz termowizyjne. Ich działanie inicjowane jest przez uaktywniane czujniki sejsmiczne lub bariery (mikrofalowe, podczerwieni).

 

Czy sensory produkuje MindMade?

Nasza spółka jest projektantem i producentem czujników sejsmicznych. Pozostałe urządzenia wchodzące w skład systemu AMSTA dostarczają renomowani i sprawdzeni partnerzy. Również cały system nadzoru został opracowany przez MindMade.

 

W jaki sposób współpracują ze sobą czujniki w ramach systemu ochrony perymetrycznej AMSTA?

Komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami systemu odbywa się bezprzewodowo. Można ją podzielić na łączność bliskiego i dalekiego zasięgu.

Komunikacja lokalna odbywa się z wykorzystaniem protokołu LoRa z szyfrowaną wymianą danych. Gwarantuje to bezpieczeństwo komunikacji w ramach systemu i jego niezakłóconą pracę. Wykorzystywany protokół przesyłu danych ma zasięg działania sięgający kilkunastu kilometrów, ale charakteryzuje się niskim poborem energii. W praktyce oznacza to długi czas pracy sensora na jednej baterii. Rozwiązanie to idealnie sprawdza się w przypadku czujników sejsmicznych zakopanych pod ziemią.

Komunikacja daleka opiera się na standardzie LTE. Dane z umiejscowionych lokalnie sensorów zbierane są w koncentratorze, a następnie przesyłane są na stanowisko sterowania systemem i telefon patrolu (system nadzoru).

 

AMSTA grafika 2

 

Już kilka razy użył Pan sformułowania „system nadzoru”. Czym jest ten element oferowanej przez Państwa platformy?

Najprościej ujmując, system nadzoru to aplikacja na telefon lub komputer, która pokazuje, gdzie znajdują się poszczególne elementy systemu AMSTA, w tym przede wszystkim sensory, i do której przesyłane są informacje o wykrytych zagrożeniach i alarmach. W zasobach aplikacji lub komputerów (serwerach centralnych systemu) gromadzone są wszystkie dane. Dzięki temu uprawnieni użytkownicy mogą je przetwarzać, kontrolować lub udostępniać z zachowaniem zasad cyberbezpieczeństwa. Z poziomu centrali możliwa jest także kontrola parametrów, zmiana i edycja ustawień sensorów.

 

Czy mógłby Pan krótko podsumować, dlaczego energetyka powinna zaopatrzyć się w system ochrony perymetrycznej AMSTA?

System AMSTA to bezpieczeństwo pracy, jest skalowalny, samouczący i prosty w obsłudze. Zastosowana w nim komunikacja jest szyfrowana. Rozwiązanie zostało przetestowane w warunkach rzeczywistych i poligonowych i jest użytkowane. Co istotne – AMSTA obniża koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

Obniża koszty?

Tak, jak wspomniałem wcześniej, AMSTA to gwarancja skutecznej ochrony i „polisa na życie” dla energetyki. System pozwala na wczesną identyfikację zagrożenia, zmniejszając straty spowodowane następstwem wtargnięcia lub je w ogóle wykluczając. Awaria w systemie elektroenergetycznym to przecież nie tylko związane z tym przerwy w dostawie energii elektrycznej, ale również i wymierne koszty ponoszone przez dostawcę na naprawę infrastruktury i rekompensaty z tytułu braku dostaw. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań ochronnych wpływa także na zmniejszenie kosztów budowy ogrodzeń i pozwala obniżyć wartość ubezpieczenia majątku.

 

Przy tym AMSTA działa 24 godziny na dobę 365 dni w roku w każdych warunkach pogodowych.

Dokładnie tak. Dzięki skalowalności system można systematycznie stopniowo rozbudowywać. Pozwala to na stopniowe podnoszenie bezpieczeństwa i niezawodności działania chronionych przez AMSTA obiektów infrastruktury krytycznej.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

© Artykuł zwiera lokowanie produktu.

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy ARTSMART Izabela Żylińska. Więcej w Regulaminie.