Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Obroty na rynku gazu ziemnego wyniosły w styczniu 18 247 785 MWh, co stanowi wzrost o 23,0 proc. r/r. Był to najlepszy styczeń w historii obrotu gazem na TGE. Styczeń był pierwszym miesiącem od kwietnia ub.r., w którym nastąpiły spadki cen energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego.

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu 2022 r. 12 685 538 MWh, co oznacza wzrost o 1,7 proc. w stosunku do stycznia 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w styczniu 2022 r. na poziomie 666,90 zł/MWh i jest to spadek o 163,08 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w styczniu 2022 r. 627,17 zł/MWh, co stanowi wzrost o 56,26 zł/MWh względem analogicznej ceny z grudnia ubiegłego roku.

 

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w styczniu 2022 r. transakcje o wolumenie 18 247 785 MWh. Oznacza to wzrost r/r o 23,0 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 393,20 zł/MWh i jest to spadek o 141,45 zł/MWh względem grudnia 2021 r. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w styczniu 2022 r. 241,29 zł/MWh, czyli o 5,72 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w grudniu ub.r.

 

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w styczniu 2022 r. 1 441 767 MWh, co stanowi spadek r/r o 0,1 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 261,66 zł/MWh i oznacza to spadek o 15,52 zł/MWh względem grudnia 2021 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł w styczniu 2022 r. o 7,4 proc. r/r, do poziomu 4 134 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 717,17 zł/toe – wzrost względem grudnia 2021 r. o 61,50 zł/toe.

 

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 3 609 644 MWh, co stanowi wzrost o 55,9 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła w styczniu 3,14 zł/MWh i jest to wzrost w stosunku do grudnia ub.r. o 0,56 zł/MWh.


Energia elektryczna

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

12 685 538

17 748 627

12 468 574

RDB (RTG)

114 399

117 140

216 673

RDN (RTG)

2 872 959

2 862 038

2 946 435

RTPE (OTF)

9 698 181

14 769 450

9 305 466

Gaz ziemny

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

18 247 785

17 173 117

14 838 795

RDBg (RTG)

652 732

829 291

743 236

RDNg (RTG)

1 879 536

2 931 696

2 625 168

RTPG (OTF)

15 715 517

13 412 130

11 470 391

Prawa majątkowe
dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)

Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)

RAZEM

1 441 767

2 519 555

1 442 818

zielone certyfikaty

1 397 399

2 485 193

1 401 641

sesje RPM (RTG)

396 313

495 267

575 037

sesje RTPM (OTF)

0

0

0

TP na RPM (RTG)

1 001 086

1 989 925

826 604

błękitne certyfikaty

44 368

34 363

41 177

sesje RPM (RTG)

32 600

26 265

30 106

TP na RPM (RTG)

11 768

8 098

11 072

Prawa majątkowe
dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny
(toe)

Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)

Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)

RAZEM

4 134

7 971

3 850

sesje RPM (RTG)

4 134

7 604

3 848

TP na RPM (RTG)

0

367

2

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej

Wolumen miesięczny
(MWh)

Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)

RAZEM

3 609 644

3 513 280

2 314 764

OZE

3 609 644

3 513 280

2 314 764

kogeneracja

0

0

0

Źródło: tge.pl