Breaking news
Już 06.12.2023 r. w Warszawie porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie w energetycze podczas 7. Konferencji „Inteligentna Energetyka”. ZAPRASZAMY! www.inteligentaenergetyka.pl

Według wstępnych wyników opublikowanych przez PSE, Enel X utrzymał w Polsce pozycję lidera DSR o największym udziale w liczbie megawatów w okresie siedmiu lat (2021-2027). Dzięki temu już kolejny rok z rzędu będzie oferować atrakcyjne wynagrodzenie swoim klientom działającym w wielu sektorach gospodarki za aktywny udział w zapewnianiu stabilności systemu energetycznego.

 

canvaEnel X, firma należąca do dostawcy zaawansowanych usług energetycznych Grupy Enel, za pośrednictwem swojej lokalnej spółki zależnej Enel X Polska, uzyskała na aukcji rynku mocy kontrakty na 721 MW w usługach Demand Side Response (DSR) z dostawą w 2027 roku. DSR pomaga utrzymać bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w kraju poprzez wykorzystanie gotowości odbiorców energii w sytuacji wzrostu zapotrzebowania. Według wstępnych wyników [1] opublikowanych przez operatora systemu przesyłowego PSE, Enel X utrzymała w Polsce pozycję lidera DSR o największym udziale w liczbie megawatów w okresie siedmiu lat (2021-2027). Dzięki temu już kolejny rok z rzędu będzie oferować atrakcyjne wynagrodzenie swoim klientom działających w wielu sektorach gospodarki – za aktywny udział w zapewnianiu stabilności systemu energetycznego.

DSR pozostaje opłacalnym sposobem zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na moc w systemie energetycznym poprzez bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury – powiedział Jacek Misiejuk, Prezes Zarządu Enel X Polska. – Z dumą rozwijamy pozycję lidera w dostarczaniu mocy DSR do sieci, co również zapewnia naszym klientom możliwość przekształcenia elastyczności operacyjnej w przewagę konkurencyjną. DSR to technologia korzystna dla wszystkich, pozwalająca Polsce na włączenie do systemu energetycznego większej ilości energii ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie umożliwiając konsumentom zrekompensowanie części wzrostu kosztów energii w czasach, gdy priorytetem jest zrównoważony rozwój niskoemisyjny i obniżka kosztów energii.

 

Enel X świadczy usługi DSR na polskim rynku od 2017 roku i od tego okresu odnotowuje stały wzrost liczby klientów. Pod koniec listopada Enel X Polska z powodzeniem przetestował swoje nowe jednostki rynku mocy DSR na 2023 rok, dzięki czemu łączny zasób 546 MW u 320 firm jest gotowy do zapewniania rezerw mocy od 1 stycznia 2023 roku.

We wrześniu Enel X i jego klienci skutecznie zareagowali na pierwszy w historii od czasu uruchomienia rynku mocy krytyczny deficyt mocy, pomagając zabezpieczyć system elektroenergetyczny przed blackoutem, czyli pozbawieniem odbiorców dostępu do energii elektrycznej. Oczekuje się, że udział DSR w szczytowym zapotrzebowaniu systemowym kraju podwoi się w latach 2021-2027 do 5,2 proc., co pokazuje wzrost znaczenia DSR jako zasobu rezerw mocy dla systemu energetycznego. DSR ułatwia również integrację energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych z sieciami elektroenergetycznymi.

Enel X zajmuje wiodącą pozycję w programach DSR na całym świecie, zarządzając obecnie 8,2 GW mocy w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Azji oraz Oceanii.

 
[1] Ostateczne wyniki aukcji mocy Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej w pierwszym dniu roboczym następującym po 21 dniu od zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy mocowe są warunkowe.

 

Źródło: havas.pl