Breaking news
Już 06.12.2023 r. w Warszawie porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie w energetycze podczas 7. Konferencji „Inteligentna Energetyka”. ZAPRASZAMY! www.inteligentaenergetyka.pl

Lipiec 2022 r. na TGE był kolejnym miesiącem ze spadkiem obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym względem analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Łączne obroty energią elektryczną zmalały rok do roku o 43,9 proc., zaś analogiczny spadek dla gazu ziemnego był najwyższy od lipca roku 2016 i wyniósł 58,5 proc.

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lipcu 2022 r. 11 986 922 MWh, co oznacza spadek o 43,9 proc. w stosunku do lipca 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w lipcu br. na poziomie 1 125,94 zł/MWh i jest to wzrost o 241,26 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w lipcu 2022 r. 1 518,97 zł/MWh, co stanowi wzrost o 416,57 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w czerwcu br.

 

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w lipcu 2022 r. transakcje o wolumenie 6 988 288 MWh. Oznacza to spadek r/r o 58,5 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 823,85 zł/MWh, co stanowi wzrost o 346,76 zł/MWh względem czerwca 2022 r. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w lipcu br. 743,24 zł/MWh, czyli o 272,76 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w czerwcu 2022 r.

 

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w lipcu 2022 r. na poziomie 1 722 753 MWh, co stanowi wzrost r/r o 0,4 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 168,64 zł/MWh i jest to spadek o 8,31 zł/MWh względem czerwca br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w lipcu 2022 r. o 56,8 proc. r/r, do poziomu 4 287 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 124,79 zł/toe, co oznacza spadek względem czerwca br. o 485,32 zł/toe.

 

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w lipcu 2022 r. 3 374 560 MWh, co stanowi wzrost o 66,2 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 4,15 zł/MWh i stanowi to spadek o 0,46 zł/MWh w stosunku do czerwca 2022 r.

 

Energia elektryczna

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

11 986 922

12 770 970

21 371 096

RDB (RTG)

103 742

121 866

201 349

RDN (RTG)

2 278 294

2 396 266

2 984 302

RTPE (OTF)

9 604 886

10 252 839

18 185 446

Gaz ziemny

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

6 988 288

11 050 702

16 849 011

RDBg (RTG)

160 239

176 171

297 846

RDNg (RTG)

816 600

1 005 552

794 832

RTPG (OTF)

6 011 449

9 868 979

15 756 333

Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

1 722 753

2 372 764

1 716 150

zielone certyfikaty

1 681 830

2 325 396

1 681 435

sesje RPM (RTG)

520 323

471 812

807 356

sesje RTPM (OTF)

0

0

0

TP na RPM (RTG)

1 161 507

1 853 584

874 079

błękitne certyfikaty

40 923

47 368

34 716

sesje RPM (RTG)

25 655

34 452

31 892

TP na RPM (RTG)

15 269

12 916

2 824

Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny (toe)

Wolumen w miesiącu poprzednim (toe)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe)

RAZEM

4 287

14 393

9 936

sesje RPM (RTG)

4 287

14 264

8 306

TP na RPM (RTG)

0

129

1 630

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

3 374 560

4 604 480

2 030 483

OZE

3 374 560

4 604 480

2 030 483

kogeneracja

0

0

0

 

Źródło: tge.pl