Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

URE opublikowało średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za IV kwartał 2021 roku, za cały ubiegły rok oraz średnie ceny dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

 

W 2021 r. średnia roczna cena sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym wyniosła 278,08 zł/MWh. Wyraźny wzrost cen widoczny jest od 2017 roku.

 

Wykres 1. Średnia roczna cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w latach 2016-2021 wyrażona w zł/MWh. Źródło: dane URE.

1

 

Średnia cena sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym w ostatnim kwartale 2021 roku zanotowała jeszcze większą dynamikę, bo od 2017 r. wzrosła o prawie 100 proc. osiągając w ostatnim kwartale 2021 r. poziom 325,26 zł/MWh.

 

Wykres 2. Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w Q4 w latach 2016-2021 wyrażona w zł/MWh. Źródło: dane URE.

2

 

W 2021 r. średnia cena energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych wyniosła 0,5947 zł/kWh ( 594,7 zł/ MWh [1]). Po lekkim spadku w 2019 r., ceny dla gospodarstw wzrosły o ponad 20 proc.

 

Wykres 3. Średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym w latach 2016-2021 uwzględniająca opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej [zł/KWh]. Źródło: dane URE.

3a

 

***

  • Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym obejmuje sprzedaż energii (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej (tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych [2] oraz na giełdę energii). W wyliczaniu średniej nie uwzględnia się sprzedaży energii na rynek bilansujący (ze względu na techniczny charakter tego rynku).
  • Średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględnia opłatę za świadczenie usługi dystrybucji, która obliczana jest na podstawie cen z umów kompleksowych zawartych w danym roku.
  • Średnie ceny za 2021 rok zostały opublikowane się w Informacjach Prezesa URE nr 13/2022, 14/2022 oraz 15/2022.

 

[1] Cena obejmuje sprzedaż i dystrybucję energii. Zawiera akcyzę i nie zawiera VAT.
[2] W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych brana jest pod uwagę sprzedaż do spółek obrotu poza grupę kapitałową.

 

Źródło: ure.gov.pl; fot.: freeimage / Andrzej Pobiedzinski