Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Na Towarowej Giełdzie Energii utrzymują się wysokie obroty gazem ziemnym. W lutym 2022 r. wyniosły one 13 938 703 MWh, co stanowi wzrost o 19,2 proc. r/r. Jest to jednocześnie najlepszy luty w historii obrotu gazem na TGE.

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym 2022 r. 15 501 498 MWh, co oznacza spadek o 8,3 proc. w stosunku do lutego 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w lutym 2022 r. na poziomie 525,89 zł/MWh i jest to spadek o 141,01 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w lutym 2022 r. 618,30 zł/MWh, co stanowi spadek o 8,87 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w styczniu 2022 r.

 

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w lutym 2022 r. transakcje o wolumenie 13 938 703 MWh, co oznacza wzrost r/r o 19,2 proc. Jest to jednocześnie najlepszy luty w historii obrotu gazem na TGE. Taki wynik to efekt wysokich obrotów na rynku terminowym tego towaru (RTPG), na którym obroty wzrosły r/r o 48,0 proc., do poziomu 12 264 805 MWh. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 383,06 zł/MWh i jest to spadek o 10,14 zł/MWh względem stycznia 2022 r. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w lutym 2022 r. 284,28 zł/MWh, czyli o 42,99 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w styczniu 2022 r.

 

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w lutym 2022 r. 1 692 437 MWh, co stanowi spadek r/r o 37,9 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 256,90 zł/MWh i oznacza to spadeko 4,76 zł/MWh względem stycznia 2022 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w lutym 2022 r. o 46,6 proc. r/r, do poziomu 4 593 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 665,55 zł/toe – spadek względem stycznia 2022 r. o 51,62 zł/toe.

 

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 482 781 MWh, co stanowi spadek o 25,1 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła w lutym 3,19 zł/MWh i jest to wzrost w stosunku do stycznia 2022 r. o 0,05 zł/MWh.

 

Energia elektryczna

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

15 501 498

12 685 538

16 910 211

RDB (RTG)

110 182

114 399

215 442

RDN (RTG)

2 545 890

2 872 959

3 016 055

RTPE (OTF)

12 845 426

9 698 181

13 678 714

Gaz ziemny

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

13 938 703

18 247 785

11 691 148

RDBg (RTG)

560 370

652 732

862 880

RDNg (RTG)

1 113 528

1 879 536

2 542 632

RTPG (OTF)

12 264 805

15 715 517

8 285 636

Prawa majątkowe
dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)

Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)

RAZEM

1 692 437

1 441 767

2 723 634

zielone certyfikaty

1 666 662

1 397 399

2 675 056

sesje RPM (RTG)

575 262

396 313

621 790

sesje RTPM (OTF)

0

0

0

TP na RPM (RTG)

1 091 401

1 001 086

2 053 266

błękitne certyfikaty

25 775

44 368

48 579

sesje RPM (RTG)

21 760

32 600

39 130

TP na RPM (RTG)

4 015

11 768

9 449

Prawa majątkowe
dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny
(toe)

Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)

Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)

RAZEM

4 593

4 134

8 602

sesje RPM (RTG)

4 593

4 134

8 401

TP na RPM (RTG)

0

0

201

Gwarancje pochodzenia
energii elektrycznej

Wolumen miesięczny
(MWh)

Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)

RAZEM

1 482 781

3 609 644

1 980 233

OZE

1 482 781

3 609 644

1 980 233

kogeneracja

0

0

0

 

Źródło: TGE