Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Instytut Energetyki Odnawialnej zaprezentował najnowsze podsumowanie koniunktura krajowej branży fotowoltaicznej w 2021 r.

 

Otoczenie – rozgrzany rynek kapitałowy

Rok 2021, podobnie jak cały okres pandemii COVID-19 okazał się na rynkach kapitałowych czasem zdumiewających wzrostów. Główny Warszawski indeks WIG urósł o niemal 9%, a wzrosty na indeksach WIG20, mWIG40 i sWIG80 osiągały dwucyfrowe poziomy, w przypadku mWIG40 dochodzące niemal do 29% rocznie. W przypadku czterech opisanych powyżej indeksów mieliśmy do czynienia z kontynuacją trendu wzrostowego do października 2021 r., zaś w ostatnim kwartale obserwowaliśmy korektę.

Indeks sektorowy WIG Energia skupiający spółki energetyczne notowane na warszawskim parkiecie również zanotował w skali roku znaczne, dwucyfrowe wzrosty na poziomie 12,2%, jednak ścieżka wzrostu wyglądała zupełnie inaczej niż dla głównych indeksów warszawskiego parkietu. Pierwsza sesja w roku dla tego indeksu była iście Hitchcockowska, ze wzrostem na przestrzeni jednej sesji wynoszącym 4,45% i osiągnięciem zamknięcia dnia na poziomie 2151 pkt. Po wzrostowym pierwszym półroczu, 7 czerwca przebito na zamknięciu 3000 pkt. Poziom ten nie został długo utrzymany. Okres od połowy czerwca do października to spadki do poziomu poniżej 2500 pkt i powrót w październiku do okolic 3000 pkt. Ostatni kwartał roku stał pod znakiem spadków do poziomu poniżej 2300 pkt, kiedy to nastąpiło odbicie by rok zakończyć z wynikiem 2415 pkt.

2

Rynek nieregulowany New Connect (NCIndex) w 2021 r. to w zasadzie seria systematycznych spadków (regresja do średniej po spektakularnym 2020 r.), z odbiciem w ostatnich 2 tygodniach roku. Na głównych światowych rynkach z drobnymi wyjątkami również obserwowano spektakularne dwucyfrowe wzrosty.

Na głównych światowych rynkach z drobnymi wyjątkami również obserwowano spektakularne dwucyfrowe wzrosty.

 

Polska - głęboka korekta dla większości spółek PV

Mimo dynamicznego rozwoju projektów fotowoltaicznych, jak w Polsce, tak i na całym świecie, inwestorzy tak że w Polsce z niepokojem patrzyli na sektor fotowoltaiczny.

Czynniki, które mogły odegrać rolę, poza globalnymi problemami logistycznymi (ich odbicie widać to wyraźniej w indeksie MAC PV), wzrost kosztu frachtu komponentów z Azji, to zapowiedź zmiany systemu rozliczania prosumentów oraz coraz czesterze odmowy przyłączeń do sieci farm PV. W dużym stopniu uderzyło to w przewidywane zyski Columbus Energy – największej spółki wchodzącej w skład indeksu IEO_PV, specjalizującej się głównie w sprzedaży i montażu mikroinstalacji, ale także inwestującej w sektor farm PV. Co ciekawe, wzrosty cen energii na TGE w II połowie ub.r., czy ogłoszenie nowego pakietu klimatycznego Fit for 55 nie windowały indeksu.

Indeks rozpoczął miniony rok na poziomie 21 989 pkt, co oznaczało niemal 9-krotny wzrost od początku kalkulacji (styczeń 2019 r.), w tym ponad 3-krotny (dokładnie 233,2% w 2020 r.). Trend wzrostowy utrzymał się do maja, gdy przebił 26 000 pkt. Od tego momentu obserwowano systematyczny spadek, by zakończyć rok na poziomie 13 166 pkt, jest to około połowa wartości z majowego, historycznego szczytu, oraz 40,1% spadku w skali całego roku.

3

 

Skład indeksu i kontrybucja poszczególnych spółek.

W skład koszyka wykorzystanego do stworzenia indeksu IEO_PV wchodzą cztery spółki głównego parkietu GPW: ML System, Grodno, Photon Energy oraz Sunex, jak również trzy spółki z rynku alternatywnego New Connect to jest Columbus Energy, 01Cyberaton oraz Novavis (obecnie Voolt). Pierwsze trzy, tj. ML System, Photon Energy i Grodno wchodzą również w skład indeksu mWIG80.

Jeśli chodzi o wyniki poszczególnych spółek, to jedynymi spółkami które nie zmniejszyły swojej wartości rynkowej są ML System oraz Grodno. Mimo ogromnej zmienności w skali roku spółki zakończyły notowania odpowiednio 0,52% i 3,68% na plusie. Pozostałe spółki zanotowały olbrzymie spadki, między 41% a 67% w skali roku. Za niemal 90% (89,85%) spadku indeksu odpowiada zmienność wycen dwóch spółek – Columbus Energy i Photon Energy, z uwagi na głębokość spadku oraz znaczny poziom kapitalizacji tych spółek. Sam Columbus odpowiada za niemal połowę (49,76%) spadku indeksu, zaś Photon za 40%. Kontrybucja ML System i Grodna są ujemne (podwyższały wartość spadającego indeksu), jednak z uwagi na niewielką zmienność są niemal bliskie zeru.

 

Źródło: ieo.pl; fot.: freeimage / Nick Benjaminsz