Breaking news
ENERGA-OPERATOR rozstrzygnęła postępowanie zakupowe obejmujące dostawy blisko 0,5 mln liczników zdalnego odczytu. Montaż liczników rozpocznie się w 2022 roku.

W czerwcu 2021 r. wartość indeksu IEO_PV spadła o ponad 15,5% w stosunku do maja br. W porównaniu z początkiem roku nastąpił również spadek wartości o blisko 11%. Pomimo stabilizującej się sytuacji w maju, której wartość kształtowała się tuż nad pozycją „zero” w czerwcu nastąpił spadek.

 

Krzywa indeksu IEO_PV

Krzywa indeksu zmierza w dalszym ciągu w dół. Sytuacja ta może się odwrócić zważywszy na początek naborów (od 1 lipca) do programu Mój Prąd 3.0, jednakże przesłanka ta nie musi się spełnić. Patrząc w szerszej perspektywie, indeks polskiej branży fotowoltaicznej swoim spadkiem w czerwcu br. zbliżył się do poziomu globalnego indeksu MAC dla światowej branży fotowoltaicznej. Indeks MAC po tendencji spadkowej, która zaczęła się w połowie lutego, w końcu zaczął „piąć” się w górę. W spokojnym tempie, bo jego wzrost w stosunku do maja wyniósł 13%. Jeżeli porównamy go z początkiem roku to wartość wynosi „już tylko”-15%.

Wywodzący się z Chin deweloper elektrowni fotowoltaicznych ReneSola, którego udziały wchodzą w skład indeksu globalnego MAC, z początkiem czerwca zabezpieczył kolejny raz gwarancję sprzedaży energii dla projektów o mocy 33 MW w aukcjach OZE organizowanych przez URE.

Względną wysokość i stabilizacja indeksu IEO_PV w czerwcu, na tle bieżącego roku pokazano na wykresie poniżej.

indexpvieo 06.21

Sytuacja firm działających na krajowym rynku fotowoltaiki

W czerwcu 2021 r. spółki fotowoltaiczne wchodzące w skład indeksu IEO_PV zaliczyły spadek w porównaniu do maja 2021 r. Jedne mniejszy, kilkuprocentowy, jak Columbus Energy czy Grodno, jedne większy, jak Photon Energy (–32%). Trudno łączyć ten spadek z faktem, że spółka Photon Energy przedstawiła strategię rozwoju na lata 2021-2024, mówiącą o planach zwiększenia do 2024 r. portfolio m.in. farm PV do łącznej mocy co najmniej 600 MW. Zakładany jest też rozwój po roku 2024 i współpraca z partnerami do osiągniecia poziomu 1,5 GW. Spółka zainteresowana jest głównie projektami o mocy 5-15 MW, których rozwój ma bazować na umowach PPA. Columbus Energy zawarła umowy nabycia 100% udziałów w 10 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych, przez co powiększyła swoje portfolio o 166 MW. W aukcjach OZE organizowanych przez URE w czerwcu br. Columbus Energy zapewnił sobie gwarancję sprzedaży energii dla 27 projektów farm o łącznej mocy 37,7 MW, w tym jednego dużego projektu 12 MW.

Kierunek finansowania rozwoju firm fotowoltaicznych przez giełdę staje się coraz bardziej widoczny. Kolejna firma, OZE Biomar, będąca częścią grupy kapitałowej Sunrise Energy, jeszcze w tym roku chciałaby zadebiutować na parkiecie NewConnect, gdzie zamierza pozyskać kapitał rozwojowy w wysokości około 10 mln zł. Jest to obecnie jedna z większych firm specjalizujących się w instalacjach fotowoltaicznych i oferująca możliwość bilansowania nadwyżek energii produkowanej przez prosumentów w stosunku 1:1.

W maju został opublikowany coroczny raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce”, który podsumował rozwój tej branży w 2020 r. i nakreślił stabilne perspektywy na lata 2021-2025. W kontekście konkluzji z raportu:

  • spadek (a nawet sam brak wzrostu) wartości firm w branży PV nie ma uzasadnienia;
  • nieco ograniczone zostanie nadzwyczaj wysokie tempo rozwoju (dotychczasowy boom przejdzie w stabilny wzrost) na rynku prosumenckim, który ma jednak znaczący potencjał dalszego rozwoju;
  • jeszcze bardziej przyśpieszą inne segmenty rynku PV. W szczególności obiecujący jest segment prosumenta biznesowego (Polska znalazła się na pierwszym miejscu w UE pod względem cen hurtowych energii elektrycznej, które w głównie przekładają się na ceny energii dla przemysłu) oraz segment dużych farm PV.

 

Podaż na fotowoltaikę przewyższa farmy wiatrowe

Tegoroczne aukcje OZE pokazały, że technologie fotowoltaiczne stały się jeszcze bardziej konkurencyjne. Widoczna jest też przewaga podażowa projektów fotowoltaicznych nad projektami farm wiatrowych. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji dla dużych farm może powstać ponad 1,2 GW instalacji fotowoltaicznych i tylko 0,3 GW wiatrowych. Przy cenie referencyjnej 320 zł/MWh, maksymalna cena po jakiej energia z farm PV została sprzedana wynosiła 243 zł/MWh, a najniższa 180 zł/MWh, co (przy średniej cenie energii w czerwcu wynoszącej 345 zł/MWh) potwierdza szybko rosnącą konkurencyjnością wielkoskalowych technologii fotowoltaicznych i możliwość dalszego rozwoju rynku bez systemów wsparcia.

 

Źródło: ieo.pl