Breaking news
ENERGA-OPERATOR rozstrzygnęła postępowanie zakupowe obejmujące dostawy blisko 0,5 mln liczników zdalnego odczytu. Montaż liczników rozpocznie się w 2022 roku.

W pierwszym kwartale 2021 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym o 7 zł niższa niż rok wcześniej.

 

wykr1Wykres 1. Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym
w pierwszych kwartałach lat 2016-2021 wyrażona w zł/MWh.

 

Średnia ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym obejmuje sprzedaż energii (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej (tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych* oraz na giełdę energii). W wyliczaniu średniej nie uwzględnia się sprzedaży energii na rynek bilansujący (ze względu na techniczny charakter tego rynku). * W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych brana jest pod uwagę sprzedaż do spółek obrotu poza grupę kapitałową.

 

Źródło: ure.gov.pl