Breaking news
ENERGA-OPERATOR rozstrzygnęła postępowanie zakupowe obejmujące dostawy blisko 0,5 mln liczników zdalnego odczytu. Montaż liczników rozpocznie się w 2022 roku.

Rośnie średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. W trzecim kwartale 2020 r. wyniosła 257,98 zł/MWh. To najwyższy poziom od 2015 r.

 

ure cena iiikw

Rys. Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej
na rynku konkurencyjnym (zestawienie kwartalne)

 

Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym obejmuje sprzedaż energii (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej (tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych* oraz na giełdę energii). Ze względu na techniczny charakter rynku bilansującego w wyliczaniu średniej nie uwzględnia się sprzedaży energii na rynek bilansujący.

 

* W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych wzięto pod uwagę sprzedaż do spółek obrotu poza grupę kapitałową.

 

Źródło: ure.gov.pl; fot. canva