Breaking news
Wojciech Krawczyk Pełnomocnikiem do spraw bezpieczeństwa energetycznego.

13 maja 2021 r., na 24. posiedzeniu, Senat rozpatrzył uchwaloną przez Sejm na posiedzeniu 15 kwietnia 2021 r. ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 808), o wprowadził do jej tekstu poprawki.

freeimage_cricava14 maja 2021 r. uchwała Senatu została przekazana do Marszałek Sejmu RP.

Pobierz: Treść uchwały

Tego samego dnia Sejm skierował dokument po poprawkach do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

 

/IZC/

Źródło: sejm.gov.pl, senat.gov.pl; fot.: freeimage / cricava