Breaking news
Anna Moskwa nowym ministrem klimatu i środowiska

Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych po rozpatrzeniu projektu ustawy (druk nr 808), 8 stycznia 2021 r. wniosła do Sejmu o uchwalenie projektu ustawy.

freepik3 grudnia 2020 r. do Sejmu wpłynął Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw związany m.in. z wdrażaniem inteligentnego opomiarowania i magazynów energii (druk nr 808). Po pierwszym czytaniu, jakie miało miejsce 4 grudnia 2020 r. na posiedzeniu nr 22 w Sejmie, dokument skierowano do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

20 stycznia 2021 r. opublikowane zostało sprawozdania komisji (druk nr 865), zgodnie z którym:

"Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2021 r.
wnosi:
W y s o k i S e j m uchwalić raczy załączony projekt ustawy."

 

Pobierz druk 865: 865.pdf

Materiał dodatkowy: V27_254-31.NK.docx

 

IZC, źródło: sejm.gov.pl; fot.: freepik