Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

IEO na przestrzeni ostatnich kilku lat sporządził blisko 40 raportów produktywności farma PV, które umożliwiły inwestorom otrzymanie finansowania na sfinalizowanie projektów. We wrześniu 2020 r. IEO opublikowali artykuł "Prognozy produktywności farm fotowoltaicznych w Polsce" podsumowujący dane z raportów.

Raport produktywności, łącznie z oceną stopnia niepewności danych wejściowych, stał się ważnym wymaganiem banków stawianym wobec inwestorów farm PV. Prognoza produkcji energii elektrycznej jest podstawowym parametrem oceny wiarygodności projektów przez banki, ponieważ pozwala ona na ocenę ryzyka i analizy finansowej przedsięwzięcia. Prognoza jest czynnikiem warunkującym otrzymanie finansowania oraz definiującym warunki otrzymania kredytu.

Analiza produktywności farm fotowoltaicznych (PV) to szczegółowo udokumentowana i uwarunkowana kilkoma kluczowymi czynnikami prognoza produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej. Prognoza produkcji energii wyliczana jest przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Ilość produkowanej energii wyznaczana jest na podstawie danych meteorologicznych dla zadanej lokalizacji farmy przy uwzględnieniu możliwego zacienienia. Analizy dokonuje się wybierając konkretną technologię i dostawcę urządzeń oraz definiując parametry techniczne instalacji, m.in. układ modułów, kąt pochylenia konstrukcji czy odległości międzyrzędowe. Różnice w produktywności farm z jednostki mocy w różnych lokalizacjach zbudowanych w oparciu o różne technologie mogą wynosić nawet 10-15%.

Dokonano podsumowania i analizy przeprowadzonych raportów. Przedstawione zostały statystyki dotyczące technologii urządzeń wybieranych przez inwestorów oraz inne trendy dotyczące parametryzacji i charakterystyki farm PV w Polsce. Na poniższym wykresie przedstawiono rozkład liczby realizowanych projektów według województw.

ieo 2

Na szerszą skalę do wyboru inwestorzy mają przede wszystkim dwa główne rodzaje: moduły krzemowe polikrystaliczne oraz monokrystaliczne. Moduły poli-Si (polikrystaliczne, czyli wykonane z krzemu polikrystalicznego) są trochę tańsze, ale charakteryzują się niższą sprawnością niż monokrystaliczne. Rynek dużych farm opanowała technologia monokrystaliczna, które w analizowanych projektach stanowią 92% mocy wszystkich instalacji. W liczbie analizowanych projektów technologia ta została wybrana prze inwestorów aż 79% wszystkich przypadków. Wśród ostatnich ocen produktywności realizowanych przez IEO coraz śmielej przebija się monokrystaliczna technologia dwustronna. Stosowana jest ona w celu zmaksymalizowania uzysku z instalacji na danej powierzchni działki. Moduły dwustronne stanowią 5% mocy wszystkich analizowanych farm i zostały wybrane w 34% łącznej liczby analizowanych projektów.

ieo 1

Autorami publikacji są Patryk Pietrzak, Agnieszka Skomorowska, Grzegorz Wiśniewski i Konrad Wiśiewski z Instytutu Energetyki Odnawialnej. Pełna wersja tekstu dostępna jest na: www.ieo.pl.

 

Źródło: ieo.pl, fot.: freeimage / Debbie Mous