Breaking news
ENERGA-OPERATOR rozstrzygnęła postępowanie zakupowe obejmujące dostawy blisko 0,5 mln liczników zdalnego odczytu. Montaż liczników rozpocznie się w 2022 roku.

Z opublikowanego dziś raportu REN21 2020 wynika, że globalny głód na energię stale rośnie i zjada postępy. Droga do katastrofy klimatycznej trwa, o ile nie dokonamy natychmiastowej zmiany na wydajną i odnawialną energię we wszystkich sektorach w następstwie pandemii COVID-19.

freeimageZ roku na rok odnotowujemy sukces po sukcesie w sektorze energii odnawialnej. Rzeczywiście, energia odnawialna osiągnęła fantastyczny postęp. Pokonuje wszystkie inne paliwa pod względem wzrostu i konkurencyjności – mówi Rana Adib, dyrektor wykonawczy REN21. – Wiele krajowych i globalnych organizacji świętuje już zwycięstwo. Jednak nasz raport wysyła wyraźne ostrzeżenie: postęp w sektorze energetycznym to tylko niewielka część obrazu. I jest zjedzony przez stale rosnący na świecie głód na energię. Jeśli nie zmienimy całego systemu energetycznego, oszukujemy samych siebie.

Raport pokazuje, że w sektorach ogrzewania, chłodzenia i transportu bariery są nadal prawie takie same jak 10 lat temu. Rana Adib podkreśla, że aby to zmienić musimy przestać ogrzewać domy i tankować samochody paliwami kopalnymi.

Pandemia COVID-19 nie powoduje prawdziwych zakłóceń

W związku z nadzwyczajnym pogorszeniem sytuacji gospodarczej spowodowanym COVID-19, IEA przewiduje, że w 2020 r. emisje CO2 związane z energią spadną nawet o 8%. Należy pamiętać, że emisje w 2019 r. były najwyższe w historii, a zaobserwowana ulga jest tylko tymczasowa. Osiągnięcie celów paryskich wymagałoby utrzymania rocznego spadku o co najmniej 7,6% w ciągu następnych 10 lat.

Nawet gdyby blokady były kontynuowane przez dekadę, zmiana nie byłaby wystarczająca – mówi Adib – W obecnym tempie, przy obecnym systemie i regułach rynkowych, świat na zawsze zajmie miejsce w pobliżu systemu bezemisyjnego.

Wiele pakietów naprawczych blokuje nas w brudnej gospodarce paliwem kopalnym

Pakiety odzyskiwania oferują niepowtarzalną szansę na przejście do gospodarki niskoemisyjnej. Ale według Adiba istnieje ogromne ryzyko utraty tej ogromnej szansy.

Wiele z tych pakietów zawiera pomysły, które zamiast tego zamkną nas w brudnym systemie paliw kopalnych. Niektóre bezpośrednio promują gaz ziemny, węgiel lub ropę naftową. Inne, choć twierdzą, że są zielone, budują dach i zapominają o fundamencie – mówi. – Weź na przykład samochody elektryczne i wodór. Technologie te są zielone, jeśli są zasilane energią odnawialną.

Wybór systemu energetycznego wspierającego tworzenie miejsc pracy i sprawiedliwość społeczną

Raport wskazuje, że „zielone” środki odzyskiwania, takie jak inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) i efektywność budynków, są bardziej opłacalne niż tradycyjne środki stymulujące, i przynoszą większe zyski. Dokumentuje również, że odnawialne źródła energii zapewniają tworzenie miejsc pracy, suwerenność energetyczną, przyspieszony dostęp do energii w krajach rozwijających się, zmniejszoną emisję i zanieczyszczenie powietrza. Kontrastuje to z rzeczywistym kosztem paliw kopalnych szacowanym na 5,2 bln USD, jeśli zostaną uwzględnione koszty negatywnych skutków, takich jak zanieczyszczenie powietrza, skutki zmian klimatu i zatłoczenie ruchu. Systemy energii odnawialnej wspierają suwerenność energetyczną i demokrację, wzmacniając pozycję obywateli i społeczności, zamiast dużych producentów paliw kopalnych i konsumentów.

Wydając pieniądze stymulujące, musimy zdecydować: czy chcemy systemu energetycznego, który służy niektórym, czy systemu, który obsługuje wielu? – mówi Adib. – Ale nie chodzi tylko o pieniądze. Musimy położyć kres wszelkiemu wsparciu dla gospodarki kopalnej, szczególnie jeśli chodzi o ogrzewanie, chłodzenie i transport. Rządy muszą radykalnie zmienić warunki rynkowe i zasady oraz wykazać takie samo przywództwo, jak podczas pandemii COVID-19.

Raport stwierdza:

  • Całkowite zapotrzebowanie na końcową energię nadal rośnie (1,4% rocznie w latach 2013–2018). Pomimo znacznych postępów w wytwarzaniu energii odnawialnej udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym końcowym zapotrzebowaniu na energię nieznacznie wzrósł (9,6% w 2013 r. do 11% w 2018 r.). W porównaniu z sektorem energetycznym sektory ogrzewania, chłodzenia i transportu pozostają daleko w tyle (udział energii odnawialnej w energii – 26%, ogrzewanie i chłodzenie – 10%, transport – 3%).
  • Dzisiejszy postęp jest w dużej mierze wynikiem polityk i przepisów zainicjowanych przed laty i koncentruje się na sektorze energetycznym. Główne bariery widoczne w ogrzewaniu, chłodzeniu i transporcie są nadal prawie takie same przez dekadę. Potrzebne są polityki, aby stworzyć odpowiednie warunki rynkowe.
  • W sektorze energii odnawialnej w 2018 r. zatrudniono około 11 mln osób na całym świecie.
  • W 2019 r. sektor prywatny podpisał umowy zakupu energii (PPA) na rekordowy wzrost o ponad 43% od 2018 do 2019 r. w zakresie nowej mocy z energii odnawialnej.
  • Globalne strajki klimatyczne osiągnęły bezprecedensowy poziom z milionami ludzi w 150 krajach. Zmusili rządy do zwiększenia ambicji klimatycznych. Według stanu na kwiecień 2020 r. 1490 jurysdykcji – obejmujących 29 krajów i obejmujących 822 mln obywateli – wydało deklaracje dotyczące „sytuacji kryzysowej”, z których wiele obejmuje plany i cele dotyczące systemów energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii.
  • Podczas gdy niektóre kraje wycofują węgiel, inne nadal inwestują w nowe elektrownie węglowe. Ponadto od czasu podpisania umowy paryskiej finansowanie z prywatnych banków na projekty związane z paliwami kopalnymi wzrosło o 2,7 bln USD w ciągu ostatnich trzech lat.

Oczywiste jest, że energia odnawialna stała się głównym nurtem i to świetnie. Postępy w tym jednym sektorze nie powinny jednak prowadzić do przekonania, że odnawialne źródła energii są gwarantowanym sukcesem. Rządy muszą podjąć działania poza pakietami ożywienia gospodarczego. Muszą także stworzyć zasady i środowisko, aby przejść na wydajny i oparty na odnawialnych źródłach system energetyczny. Globalnie. Teraz – podsumowuje Arthouros Zervos, Prezydent REN21.

Pobierz cały raport: https://rebrand.ly/GSR2020Press

 

Fot.: freeimage / John Nyberg