Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

Dzięki uldze na ekspansję firma może odliczyć koszty, które musi ponieść, aby rozszerzać swoje rynki zbytu – również zagraniczne. Wydatki mogą zostać odliczone jako koszty uzyskania przychodów oraz w ramach ulgi.Odliczeniu może podlegać do 1 mln zł w roku podatkowym.

 

freeimage Andrzej PobiedzinskiUlga na m.in. uczestnictwo w targach i działania promocyjno-informacyjne

Rozwój firm nie jest możliwy bez poszukiwania nowych rynków zbytu. Dlatego ekspansja firm na rynki zagraniczne, ale także w kraju, wymaga znacznych nakładów. Chodzi o wydatki m.in. na uczestnictwo w targach, działania promocyjno-informacyjne, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu. Głównym celem ulgi jest możliwość dodatkowego odliczenia wartości wydatków, które są kosztami uzyskania przychodów i mają związek ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży produktów. Stanowi to zachętę do rozszerzania działalności nie tylko na rynku krajowym, ale także na zagranicznych rynkach zbytu.

 

Jak skorzystać z ulgi na ekspansję w Polskim Ładzie?

Ulga ta polega na możliwości dodatkowego odliczenia kosztów, które musi ponieść podatnik, aby rozszerzać swoje rynki zbytu, w tym zagraniczne. Wydatki na ekspansję mogą zostać odliczone  – raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi jako odliczenie od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku) – przy czym dla celów  ulgi do wysokości nie większej niż 1 mln zł (limit skorzystania z ulgi). 

Warunkiem odliczenia jest wzrost przychodów ze sprzedaży produktów lub osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub nieoferowanych w danym kraju, w ciągu dwóch lat, licząc od roku podatkowego, w którym podatnik poniósł koszty.

Działanie to służy dodatkowemu wsparciu firm. Pozwoli im zwiększać przychody, dzięki którym będą mogły dalej się rozwijać.

Podatkowe wsparcie obejmuje również małe i średnie podmioty, które podejmują wyzwanie związane z ekspansją zarówno na rynki zagraniczne, jak i rynek krajowy.

 

Źródło: podatki.gov.pl; fot.: freeimage / Andrzej Pobiedzinski