Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Od 31 marca do 28 maja 2021 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski do NFOŚiGW na wsparcie z Funduszy Europejskich inwestycji mających na celu wytwarzanie energii z instalacji fotowoltaicznych.

freeimage_Johan_BolhuisDo rozdysponowania jest 80 mln zł, w 30 mln zł dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego. Pomoc zwrotna może być wykorzystana na sfinansowanie inwestycji budowy lub przebudowy instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego o mocy powyżej 2 MWe. Elementami projektów mogą być również przyłączenia do sieci elektroenergetycznych należących do beneficjenta projektu, czyli wytwórcy energii.

Maksymalny poziom dofinansowania: nie więcej niż 85 proc. wartości inwestycji i nie może przekroczyć 15 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

Premia inwestycyjna: możliwe jest częściowe umorzenie udzielonej pomocy zwrotnej. Wysokość premii inwestycyjnej w przypadku instalacji, dla których wytwórcy zamierzają skorzystać z systemu aukcyjnego, wynosi do 5% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku pozostałych instalacji do 20%.

Ostatni już nabór konkursowy, NFOŚiGW przeprowadzi w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Więcej informacji na stronie poiis.nfosigw.gov.pl.

 

Źródło: nfosigw.gov.pl; fot.: freeimage / Johan Bolhuis