Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

W ramach rozwoju segmentu biznesowego dedykowanego Gospodarce Obiegu Zamkniętego, PGE Ekoserwis, spółka z Grupy PGE, nabyła 100% akcji firmy Epore.

 

canvaGospodarka Obiegu Zamkniętego w GK PGE

Dzięki transakcji PGE Ekoserwis stała się jedynym właścicielem Epore i tym samym umocniła pozycję lidera gospodarki obiegu zamkniętego w energetyce.

– Gospodarka obiegu zamkniętego jest coraz ważniejszym obszarem działalności Grupy Kapitałowej PGE. Nabycie akcji Epore od dotychczasowego jedynego akcjonariusza PGE GiEK jest kolejnym krokiem związanym z umocnieniem i rozwojem w ramach Grupy PGE segmentu biznesowego, zajmującego się gospodarką obiegu zamkniętego. Podejmowane przez nas działania zmierzają do optymalnego wykorzystania zasobów Grupy PGE w obszarze zagospodarowania ubocznych produktów spalania – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej - Ta transakcja przybliża PGE do zbudowania znaczącego podmiotu gospodarczego z zakresu GOZ na poziomie nie tylko krajowym, ale i europejskim. Dzięki wykorzystaniu efektu synergii, zwiększymy działania w kierunku zeroemisyjności w tak znaczących dziedzinach gospodarki jak budownictwo i energetyka – dodaje Wojciech Dąbrowski .

Segment GOZ umożliwia realizację jednego z celów strategicznych Grupy PGE, który ukierunkowany jest na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku poprzez wdrożenie zasad gospodarki cyrkularnej we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. W tym celu PGE integruje wyspecjalizowane spółki, tworząc jednocześnie unikatowe kompetencje w branżach energetycznej i budowlanej.

– PGE Ekoserwis, zagospodarowuje blisko 7 mln ton rocznie odpadów i produktów ubocznych z energetyki, które wykorzystywane są w budownictwie, inżynierii lądowej czy rolnictwie. W grudniu 2022 roku Grupa PGE zainaugurowała działalność specjalistycznego Centrum Badań i Rozwoju GOZ w Bełchatowie, którego zadaniem jest opracowywanie m.in. nowych kierunków zagospodarowywania Ubocznych Produktów Spalania, technologii recyklingu i odzysku surowców z wyeksploatowanych instalacji z Odnawialnych Źródeł Energii – podkreśla Lech Sekyra, prezes zarządu PGE Ekoserwis.

 

O PGE Ekoserwis i Epore

Spółka Epore wykonuje niezbędne dla całości procesu gospodarowania ubocznymi produktami spalania (UPS) usługi, tj. załadunek, logistykę, procesy sterowania UPS, obsługę magazynów retencyjnych oraz składowisk. Integracja operacyjna spółek PGE Ekoserwis i Epore w obszarze zarządzania procesem UPS i usługami towarzyszącymi jest kluczowa dla osiągnięcia optymalnej efektywności i bezpieczeństwa produkcji energii w elektrowniach i elektrociepłowniach.

Spółki Ekoserwis, jak i Epore, realizują kluczowe, odziaływujące na siebie zadania, stanowiące całość i integralność procesu wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego. Integracja spółek umożliwi efektywne wykorzystanie również zasobów kadrowych oraz zabezpieczy miejsca pracy.

 

Źródło: gkpge.pl; fot. canva