Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Grupa ORLEN wprowadza do raportowania środowiskowego tzw. zakres 3 pozwalający na obliczenie emisji gazów cieplarnianych dla całego łańcucha wartości.

 

canvaORLEN raportuje zakeres 3

Raportowanie zakresu 3 (scope 3), zgodnie z metodologią GHG Protocol, jest istotne dla inwestorów i otoczenia biznesowego koncernu, ponieważ pozwala na wymierną ocenę realizacji strategii neutralności emisyjnej Grupy ORLEN. Oznacza to, że koncern publikuje nie tylko informacje na temat emisji bezpośrednich, powstających w procesie produkcji i tych generowanych przez dostawców, ale także między innymi emisji związanych z użyciem produktów przez odbiorcę końcowego. Przekłada się to także na ratingi ESG oraz na warunki finansowania pozyskiwanego przez koncern, niezbędnego do realizacji strategicznych inwestycji służących transformacji energetycznej i obniżeniu emisji. Pełne raportowanie śladu węglowego firm jest również odpowiedzią na przyjętą na poziomie UE dyrektywę o zrównoważonym raportowaniu (corporate sustainability reporting directive, CSRD).

– Coroczne raportowanie śladu węglowego to nie tylko wyraz naszej troski o środowisko, ale też wymóg biznesowy, niezwykle istotny w relacjach z inwestorami. Dzięki konsekwentnej realizacji strategii neutralności emisyjnej i transparentności w raportowaniu, jesteśmy w stanie pozyskiwać atrakcyjne warunki finansowania naszych kolejnych strategicznych inwestycji. To właśnie między innymi dzięki inwestowaniu w nowe technologie i odnawialne źródła energii budujemy pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN. 

 

Metodologia GHG Protocol w ORLEN

Ślad węglowy (ang. carbon footprint) obejmuje całkowitą sumę emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez koncern. Ślad węglowy oblicza się w trzech zakresach, zgodnych z międzynarodowym standardem GHG Protocol.

  • Zakres 1 to emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach będących własnością firmy bądź przez nią nadzorowanych, emisji powstałych w wyniku zachodzących procesów technologicznych czy ulatniających się czynników chłodniczych. Dla ORLENU jest to około 20% całości emisji.
  • Zakres 2 to pośrednie energetyczne emisje powstałe w wyniku zużywania importowanej (zakupionej czy dostarczonej z zewnątrz) energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej, chłodu (w praktyce emisje GHG powstają w miejscu wytworzenia tych mediów). Dla ORLENU to około 1% wszystkich emisji.
  • Zakres 3 to inne pośrednie emisje powstałe w całym łańcuchu wartości, np. w wyniku użytkowania produktów przez końcowych użytkowników, wytworzenia surowców lub półproduktów, zagospodarowania odpadów, transportu surowców oraz produktów czy podróży służbowych pracowników. Dla ORLENU to prawie 80% wszystkich emisji.

PKN ORLEN jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. W ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 roku koncern o 20% zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Strategia neutralności emisyjnej oparta jest na czterech filarach: efektywności energetycznej produkcji, zeroemisyjnej energetyce, paliwach przyszłości oraz zielonym finansowaniu.

 

Kliknij i zapoznaj się z emisjami Grupy ORLEN za lata 2019-2021!

 

Źródło: orlen.pl; fot. canva