Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

W Stawiskach powołano trzecią spółdzielnię energetyczną w Polsce, której celem jest wytwarzanie energii elektrycznej z OZE na rzecz swoich członków, organizowanie m.in. dostaw i odbioru energii elektryczne, a także zwiększenie ochrony lokalnego środowiska i zwiększenie poziomu świadomości o ochronie środowiska lokalnego społeczeństwa.

 

freeimage_Patric_MooreSpółdzielnia otrzymała już swój numer NIP oraz została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Wykazane w KRS przedmioty działalności obejmują: wytwarzanie energii elektrycznej, handel energią elektryczną, przesyłanie energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej, wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, pośrednictwo w sprzedaży usług instalacji odnawialnych źródeł energii, działalność edukacyjna w zakresie OZE i integracja lokalnej społeczności.

Przedmiotem działalności Spółdzielni będzie:

 • Wytwarzanie energii elektrycznej oraz cieplnej na rzecz spółdzielni oraz jej członków z instalacji OZE, będących własnością Spółdzielni lub jej członków.
 • Sprzedaż wyprodukowanej energii elektrycznej oraz cieplnej na rzecz swoich członków.
 • Zakup energii elektrycznej oraz cieplnej na rzecz Spółdzielni oraz swoich członków.
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania na rzecz swoich członków.
 • Dzięki realizacji założonych celów członkowie Spółdzielni Stawiski będą mogli liczyć na zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej oraz przychody ze sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

  Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o OZE spółdzielnia energetyczna jest rozumiana jako „spółdzielnia w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej”.

   

  Źródło: Atende; fot.: freeimage / Patric Moore