Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

Prawie czterdzieści podmiotów podpisało umowę rozpoczynającą działalność Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Współpraca obejmie produkcję, magazynowanie i wykorzystanie zero- i niskoemisyjnego wodoru m.in. w transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej i rolnictwie.

 

orlenZałożenia Mazowieckiej Doliny Wodorowej

Mazowiecka Dolina Wodorowa będzie opierać się na czterech filarach. Za główny przyjęto budowę łańcucha wartości wodoru w obszarze Mazowsza, czego przykładem są planowane do wdrożenia przez PKN ORLEN pierwsze projekty wodorowe, m.in. huby wodorowe w Płocku i Ostrołęce, prototypowa lokomotywa wodorowa oraz stacje tankowania wodoru. Pozostałe filary to realizacja projektów badawczo-rozwojowych, stworzenie systemowych rozwiązań dla kształcenia wyspecjalizowanych kadr i prowadzenie działalności na rzecz wsparcia procesów regulacyjnych.

Wdrażamy założenia Strategii Wodorowej Grupy ORLEN opublikowanej w lutym tego roku. Współpraca 37 podmiotów z obszaru biznesu, nauki i finansów to ogromna szansa na dynamiczny rozwój lokalnych aktywów wodorowych. Nisko i zeroemisyjne technologie wodorowe mają dla PKN ORLEN, jak również całej gospodarki w Polsce, szczególne znaczenie. Nie tylko pozwalają realizować cel neutralności emisyjnej, ale dają możliwość stopniowego zmniejszania zużycia paliw kopalnych. W ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej przewidujemy intensywny rozwój inteligentnych specjalizacji, w tym kształcenie młodzieży i studentów, którzy będą w niedalekiej przyszłości stanowić fundament polskich innowacyjnych technologii wodorowych - mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

 

Członkowie Mazowieckiej Doliny Wodorowej

Mazowiecką Dolinę Wodorową tworzą:

 1. PKN ORLEN S.A.,
 2. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,
 3. Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk,
 4. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy,
 5. Instytut Energetyki Instytut Badawczy,
 6. Politechnika Warszawska,
 7. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
 8. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.,
 9. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla,
 10. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
 11. TOYOTA Motor Poland Company Limited Spółka z o.o.,
 12. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.,
 13. ALSTOM KONSTAL S.A.,
 14. SIEMENS ENERGY Sp. z o.o.,
 15. Solaris Bus & Coach sp. z o.o.,
 16. Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.,
 17. Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska,
 18. Polska Izba Przemysłu Chemicznego,
 19. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.,
 20. UNIQATE Sp. z o. o.,
 21. Stomil Bydgoszcz S.A.,
 22. "NanoSpaceLab" Sp. z o.o.,
 23. Instytut Informatyki i Optoelektroniki,
 24. Politechnika Łódzka,
 25. Krajowa Spółka Cukrowa S.A,
 26. OMIS S.A.,
 27. Microsoft Sp. z o.o.
 28. AC Spółka Akcyjna,
 29. Centrum Łukasiewicz,
 30. Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.,
 31. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
 32. Fundacja KEZO,
 33. Bank Gospodarstwa Krajowego,
 34. PERN S.A,
 35. Instytut Badań Edukacyjnych,
 36. HORUS-ENERGIA Spółka z o.o.,
 37. Soltec Sp. z o.o. Sp.k.

 

Prace nad Mazowiecką Doliną Wodorową

W ciągu ostatnich miesięcy trwały intensywne prace nad określeniem ram funkcjonowania Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Już zostały wskazane konkretne inicjatywy, które będą realizowane. To m.in. projekty produkcji węglowodorów syntetycznych z wykorzystaniem nisko i zeroemisyjnego wodoru, a także powołanie Akademii wodoru i nowoczesnych technologii, która ruszy z pierwszą edycją jeszcze w 2022 r.

W tym czasie prowadzone były również prace zmierzające do pozyskania wsparcia Mazowieckiej Doliny Wodorowej w programach europejskich. To umożliwiłoby skorzystanie ze skutecznych narzędzi, które posłużą do efektywnego rozwoju i upowszechniania technologii wodorowych, m.in. służących do nawiązywania kontaktów biznesowych z innymi dolinami. Wszystkie podejmowane w ramach współpracy działania będą się opierały na wymianie wiedzy i doświadczeń członków Mazowieckiej Doliny Wodorowej.

 

Swobodny dobór form współpracy

Mazowiecka Dolna Wodorowa została powołana na zasadach klastra, tak aby umożliwić jak najbardziej swobodny dobór form współpracy pomiędzy jej członkami. Prace nad jej utworzeniem trwały od 20 października 2021 roku i rozpoczęły się podpisaniem listu intencyjnego. 

Dostrzegamy wyzwania, jakie stawia przed nami transformacja energetyczna, dlatego rozwijamy odnawialne źródła energii. Stawiamy na wodór jako paliwo przyszłości. Działalność Mazowieckiej Doliny Wodorowej z pewnością przyczyni się do intensyfikacji naszych prac. A przedsięwzięcia podejmowane wspólnie z uznanymi partnerami tylko przyspieszą rozwój potrzebnych technologii – mówi Józef Węgrecki, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Operacyjnych.

 

Doliny wodorowe

Zgodnie ze Strategią Wodorową Polski w naszym kraju powołanych zostanie co najmniej pięć dolin wodorowych, w których rozwijane będą technologie oparte na tym paliwie. Każda z dolin stanie się centrum badań, rozwoju, doskonalenia i edukacji w zakresie wdrażania wodoru w gospodarce. Obecnie na świecie istnieje 36 dolin wodorowych zlokalizowanych w 20 krajach, z czego ponad 20 znajduje się w Europie.

 

Źródło: orlen.pl