Breaking news
Wojciech Krawczyk Pełnomocnikiem do spraw bezpieczeństwa energetycznego.

23 listopada 2021 r. w czasie Gali Kongresu Kolejowego zostały po raz pierwszy rozdane Zielone Nagrody Kolejowe. Jednym z laureatów konkursu zostało Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK), wyróżnione za propagowanie działań na rzecz klimatu, a przede wszystkim za unikatowe na skalę branży zjednoczenie środowiska kolejowego wokół Programu Zielona Kolej.

 

ceekZielona Kolej wyróżniona w konkursie

Zielone Nagrody Kolejowe to konkurs Forum Kolejowego - Railway Business Forum i Wydawnictwa Rynek Kolejowy, które w tym roku po raz pierwszy nagrodziło podmioty z sektora prowadzące wyróżniające się działania na rzecz budowy ekologicznej i zrównoważonej kolei. Celem konkursu jest nagrodzenie spółek działających w sektorze kolejowym, instytucji lub innych podmiotów, które wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami na rzecz kolejnictwa w Polsce.

- Cieszę się, że inicjatywa Centrum Efektywności Energetycznej Kolei została doceniona. To pokazuje, że branża coraz chętniej podejmuje działania w kierunku kolei neutralnej klimatycznie, co ma ogromne znaczenie nie tylko dla nas wszystkich dziś, ale również dla przyszłych pokoleń – powiedział Janusz Malinowski, przewodniczący CEEK, prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA).

Wyróżniony w konkursie program Zielona Kolej to zainicjowany i prowadzony przez CEEK kompleksowy program przejścia branży kolejowej na zasilanie energią z OZE w 85% do 2030 roku, a docelowo w 100%. Zielona Kolej to dzisiaj już nie tylko wspólny plan branży kolejowej na zieloną transformację, ale program w fazie realizacji, w tym szereg rozwiązań wdrażanych we współpracy przewoźników i PKP Energetyka, która pełni rolę integratora całego procesu. Realizacja programu sprawi, że kolej będzie jeszcze bardziej ekologiczna co wpłynie na wzrost konkurencyjności całego sektora.

- To wyróżnienie to nagroda przede wszystkim dla całej branży i przewoźników, którzy zaangażowali się w działania Centrum. CEEK to inicjatywa zrzeszająca ponad 70 podmiotów, które od prawie trzech lat razem wypracowują i wdrażają rozwiązania efektywne energetycznie i jednocześnie pro-ekologiczne – zaznaczył Leszek Hołda, wiceprzewodniczący CEEK, członek zarządu PKP Energetyka.

CEEK to wspólna inicjatywa branży kolejowej na rzecz oszczędzania energii, która działa od 2019 roku. W ramach Centrum ponad 70 podmiotów wypracowuje i wdraża rozwiązania efektywne energetycznie i jednocześnie pro-ekologiczne, które służą wszystkim uczestnikom rynku kolejowego. CEEK jest platformą dialogu przedstawicieli przewoźników, zarządców i operatorów infrastruktury, instytucji naukowych i organizacji branżowych.

- Kluczowym tematem na najbliższe lata są i będą wszelkie zagadnienia związane z transformacją energetyczną oraz działania ograniczające negatywne skutki zmian klimatycznych. CEEK doskonale wpisuje się w ten nurt propagując działania prowadzące do zwiększenia efektywności energetycznej kolei oraz wzrostu jej atrakcyjności i konkurencyjności – dodał Piotr Majerczak, wiceprzewodniczący CEEK, członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe.

 

Laureaci pierwszej edycji Zielonych Nagród Kolejowych

Oprócz CEEK wśród laureatów pierwszej edycji Zielonych Nagród Kolejowych znalazły się takie podmioty jak: Łódzka Kolej Aglomeracyjna, PKP Intercity, Koleje Mazowieckie, DB Cargo Polska, PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

 

Źródło: ceek.pl