Breaking news
KNM 2022: europejski rynek baterii litowo-jonowych wzrośnie 50-krotnie w ciągu najbliższych 10 lat

11 polskich miast posiada już operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawców usług ładowania. Wyznaczenie operatorów oznacza, że stacje będą sukcesywnie budowane i oddawane do publicznego użytku.

 

Coraz więcej miast z operatorem stacji ładowania

Od marca 2021 r. Prezes URE wyznaczył już 11 miast, w których dostępne będą usługi operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania. Wśród lokalizacji znalazły się: Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Elbląg, Gdynia,Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Koszalin, Lublin, Olsztyn, Płock, Poznań i Toruń. Obecnie regulator rozpatruje wnioski kolejnych 15 miast: Sosnowca, Rzeszowa, Kielc, Bytomia, Gdańska, Opola, Zabrza, Radomia, Włocławka, Dąbrowy Górniczej, Tych, Szczecina, Bielsko-Białej, Rybnika, Rudy Śląskiej.

 

Miasta, w których działają operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawcy usług ładowania, wyznaczeni przez Prezesa URE (stan na 31 marca 2021)

2

 

Aktualnie na operatorów wyznaczone są cztery firmy: Enea, Energa Obrót, PGE Obrót i Tauron Sprzedaż.

 

Lista operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawców usług ładowania wyznaczonych przez Prezesa URE na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy o elektromobilności(stan na dzień 07.05.2021 r.)

1

* Wyznaczone przez Prezesa URE przedsiębiorstwo do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawcy usług ładowania na obszarze danej gminy na stacjach wybudowanych przez OSD zgodnie z planem budowy ogólnodostępnych stacji przygotowanym zgodnie z art. 62 ustawy o elektromobilności.
** Operator systemu dystrybucyjnego budujący stacje ładowania zgodnie z art. 64 ustawy o elektromobilności.

 

Kim jest operator ogólnodostępnej stacji ładowania, a kim dostawca usługi ładowania?

Operator ogólnodostępnej stacji ładowania to podmiot odpowiedzialny za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnej stacji ładowania. Operator ogólnodostępnej stacji ładowania zapewnia, aby w ogólnodostępnej stacji ładowania prowadził działalność co najmniej jeden dostawca usługi ładowania.

Dostawca usługi ładowania świadczy usługę ładowania obejmującą ładowanie oraz zapewnienie możliwości korzystania z infrastruktury stacji ładowania, zawiera ze sprzedawcą energii elektrycznej umowę sprzedaży energii, udostępnia - na swojej stronie internetowej - informacje o cenie usługi ładowania i warunkach jej świadczenia.

Operator ogólnodostępnej stacji ładowania może wykonywać zadania dostawcy usługi ładowania.

 

Schemat działania rynku elektromobilnego na podstawie ustawy o elektromobilności

3

Opracowanie URE na podstawie „Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Przewodnik infograficzny po wybranych zagadnieniach”, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

 

W jakim celu Prezes URE wyznacza operatorów i dostawców usług?

Prezes URE wyznacza, w drodze decyzji, do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, które dokonuje sprzedaży energii elektrycznej do największej liczby odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej na terenie gminy, w której ma pełnić funkcję operatora ogólnodostępnej stacji ładowania.

Wyznaczenie operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania oznacza, że stacje te będą sukcesywnie budowane i oddawane do publicznego użytku. Dotychczas były one budowane wyłącznie na zasadach komercyjnych. Aby zwiększyć liczbę i dostępność punktów ładowania w dużych miastach ustawodawca nałożył na gminy obowiązki mające sprzyjać rozwojowi i zwiększeniu dostępności tych usług. Dzięki wsparciu rozwoju rynku i infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych ma wzrosnąć zainteresowanie konsumentów pojazdami napędzanymi energią elektryczną.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110, z późn. zm.), jeśli w danej gminie nie została osiągnięta minimalna – wskazana w ustawie – liczba punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania, to gmina ma obowiązek opracować plan budowy dodatkowych stacji. Buduje je operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD), a Prezes URE decyzją administracyjną wyznacza dla tych stacji przedsiębiorstwo energetyczne, które będzie pełnić funkcję operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania. Obecnie większość takich stacji jest w trakcie planowania lub budowy.

 

Schemat budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na podstawie ustawy o elektromobilności

4

Opracowanie URE na podstawie „Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Przewodnik infograficzny po wybranych zagadnieniach”, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

 

Za co jest odpowiedzialny operator ogólnodostępnych stacji ładowania?

Operator ogólnodostępnych stacji ładowania jest odpowiedzialny za:

  • zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnych stacji ładowania,
  • spełnianie przez stacje ładowania wymagań technicznych,
  • wyposażenie stacji w oprogramowanie pozwalające na podłączenie i ładowanie pojazdu elektrycznego,
  • przekazywanie danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych o dostępności punktu ładowania i cenie za usługę ładowania,
  • wyposażenie stacji w system pomiarowy umożliwiający pomiar zużycia energii elektrycznej i przekazywanie danych pomiarowych z tego systemu do systemu zarządzania stacji,
  • zawarcie umowy dystrybucyjnej z OSD na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania oraz świadczenie usług ładowania – dostarczanie energii elektrycznej w stacji ładowania do zainstalowanych w niej punktów ładowania nie stanowi dystrybucji energii elektrycznej, a ładowanie w punkcie ładowania nie stanowi sprzedaży energii elektrycznej.

 

/IZC/

Źródło: ure.gov.pl