Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

29 grudnia 2020 r. zawarto umowę sprzedaży 100% udziałów w Atende Software, z której 30 listopada 2020 r. wydzielono część energetyczną i utworzono spółkę Atende Industries.

freeimage_cricavaAtende Software od 2011 r. zajmowała się m.in. rozwojem systemów dla energetyki w zakresie sieci inteligentnych (ang. Smart Grid). 30 listopada 2020 r. działalność ta została wydzielona w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa i powstała z niej spółka Atende Industries, której właścicielem 100% udziałów jest Atende S.A. Prezesem Zarządu Atende Industries został Paweł Pisarczyk.

Celem Atende będzie koncentracja na rozwoju spółki Atende Industries głównie w obszarze energetyki. Proces zmian w energetyce w zakresie odtwarzalnych źródeł energii i inteligentnych sieci jest największym wyzwaniem w naszym kraju na najbliższe dziesięciolecia, także dla przemysłu informatycznego. Poprzez pełną koncentrację na zagadnieniach energetyki nowej generacji będziemy mogli w pełni włączyć się w ten proces. Wierzę, że tym samym każdy z segmentów działalności dawnego Atende Software znalazł się na adekwatnej drodze do sukcesu – komentuje dr hab. Roman Szwed, prezes zarządu Atende S.A.

Nabywcą 100% udziałów Atende Software jest spółka powiązana z Custodia Capital, firmą inwestycyjną wspierającą małe i średnie podmioty w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość transakcji wyniosła 52,5 mln zł.

 

Źrodło: atendesoftware.pl; fot.: freeimage / cricava