Breaking news
ENERGA-OPERATOR rozstrzygnęła postępowanie zakupowe obejmujące dostawy blisko 0,5 mln liczników zdalnego odczytu. Montaż liczników rozpocznie się w 2022 roku.

Jak wskazują statystki opracowane przez stowarzyszenie branżowe WindEurope, przez ostatnie sześć lat firma OX2 zainstalowała najwięcej lądowych turbin wiatrowych w Europie. Od 2015 r. OX2 przeprowadziła instalację łącznie 377 turbin wiatrowych o całkowitej mocy wynoszącej 1,6 GW.

izc- Jesteśmy dumni, że dostarczyliśmy Europejczykom znaczną ilość energii odnawialnej. W celu przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu wszystkie kraje są zobowiązane do rozwijania potencjału energii wiatrowej” — stwierdził Paul Stormoen, dyrektor generalny firmy OX2.

Od 2015 roku firma OX2 zainstalowała w Europie łącznie 377 lądowych turbin wiatrowych o całkowitej mocy wynoszącej 1,6 GW. Zapewniło to tej działającej w sektorze energetyki wiatrowej spółce pierwsze miejsce na liście największych producentów lądowych turbin wiatrowych przygotowanej przez stowarzyszenie branżowe WindEurope. Drugie miejsce zajęła firma Forestalia, a trzecie spółka SSE.

W myśl krajowych planów na rzecz klimatu i energii, państwa członkowskie Unii Europejskiej chcą, aby moc elektrowni wiatrowych zwiększyła się ponad dwukrotnie do 2030 roku, wzrastając z poziomu niecałych 200 GW do 400 GW. Umożliwiłoby to utworzenie ok. 150 000 nowych miejsc pracy i podwoiło udział energii wiatrowej w zużyciu energii elektrycznej w UE, czyli zwiększyło go z 15% do 30%, zgodnie z ustaleniami w raporcie „Wind energy and economic recovery in Europe” opracowanego przez WindEurope.

Energia wiatrowa będzie w przyszłości podstawą europejskiego systemu energetycznego. Unia Europejska chce, by do roku 2050 lądowe turbiny wiatrowe wytwarzały nawet 750 GW energii (na chwilę obecną generują one 197 GW energii). Do osiągnięcia założonej wartości docelowej niezbędne są odpowiednie zasady dotyczące budowy nowych elektrowni wiatrowych. Co jednak jeszcze ważniejsze, potrzebujemy ludzi i firm skorych do zakasania rękawów i przeprowadzenia transformacji energetycznej. Firma OX2 jest przykładem właśnie takiej postawy. Brawa dla niej!” — powiedział Giles Dickson, dyrektor generalny WindEurope.

Inwestycje w energię wiatrową pozwolą zahamować kryzys klimatyczny i jednocześnie reanimować europejską gospodarkę. Długi proces wydawania zezwoleń może jednak zmniejszyć ich stopę, dlatego też ważne jest, aby wszystkie kraje członkowskie podjęły działania w celu zwiększenia przejrzystości tego procesu i nadania mu priorytetu w kontekście budowy elektrowni wiatrowych, a tym samym zapewnienia realizacji założeń krajowych planów na rzecz klimatu i energii” — zaznaczył Paul Stormoen.

Jak podaje WindEurope, obecnie energia wiatrowa jest w Europie sektorem zapewniającym zatrudnienie 300 000 osób i zwiększającym unijne PKB o 37 mld EUR. Każda nowa turbina wiatrowa generuje 10 mln EUR działalności gospodarczej.

 

Przygotowany przez WindEurope raport Wind energy and economic recovery in Europe można znaleźć tutaj.

 

Źródło: qacommunications.com; fot. IZC