Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

Od 2 maja 2020 r. MDI Energia S.A. ma nowego Wiceprezesa i Członka Zarządu.

freeimage2 maja 2020 r. Rada Nadzorcza MDI Energia S.A. podjęła uchwały o powierzeniu funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki obecnemu Członkowi Zarządu Spółki - Piotrowi Gajkowi oraz o powołaniu do składu Zarządu Spółki, w ramach obecnej kadencji, Przemysława Skwarek, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu.

Powyższa uchwała Rady Nadzorczej Spółki wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wg złożonego oświadczenia Przemysław Skwarek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Przemysław Skwarek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Źródło: mdienergia.pl, fot.: freeimage / pocheco