Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

Polskie Koleje Państwowe S.A. i fundusz CVC Capital Partners sfinalizowały proces negocjacji sprzedaży akcji PKP Energetyka S.A. Oba podmioty podpisały umowę sprzedaży akcji. Zaproponowana wartość przedsiębiorstwa opiewa na 1 965 mln zł co, po korekcie o wartość długu netto Spółki, daje cenę na poziomie 1 410 mln zł.

smart-grids.plRealizacja transakcji przez PKP S.A. oznacza przyciągnięcie na polski rynek uznanego międzynarodowego inwestora o silnej i ugruntowanej pozycji, posiadającego stabilne źródła finansowania i doświadczenie w inwestycjach w sektor energetyki.

- CVC okazał się najlepszym partnerem i złożył najlepszą ofertę z najwyższą ceną. Poszukiwaliśmy podmiotu, który wzmocni pozycję rynkową PKP Energetyka i umożliwi jej dynamiczny rozwój – mówi Jakub Karnowski, Prezes Zarządu PKP S.A. – Ta transakcja to kolejny duży sukces w realizowanym przez PKP S.A. procesie prywatyzacyjnym. Ma duże znaczenie nie tylko dla Grupy PKP, ale i dla gospodarki. Do polski wchodzi bowiem jeden ze światowych potentatów branży inwestycyjnej – dodaje.

Przychody z prywatyzacji PKP Energetyka będą istotnym wsparciem dla realizowanego przez PKP S.A. programu inwestycyjnego. Spółka modernizuje i buduje dworce kolejowe niemal na terenie całego kraju. Część środków będzie stanowiło wsparcie także dla inwestycji taborowych PKP Intercity (zakup dodatkowego taboru, np. 10 składów DART) oraz uruchomienia programu koniecznej modernizacji stacji postojowych i końcowych PKP Intercity w całym kraju.

Umowa zawarta z CVC oznacza stworzenie w ciągu najbliższych lat kilkuset nowych miejsc pracy w Grupie PKP.

Umowa ma charakter przedwstępny. Po spełnieniu się tzw. warunków zawieszających, do których zaliczają się zgoda organu antymonopolowego i uzyskanie zgód korporacyjnych, fundusz CVC nabędzie 100% akcji PKP Energetyka.

W tym miesiącu PKP S.A. udzieliła CVC wyłączności do dalszych negocjacji w procesie prywatyzacji PKP Energetyka. Wybór poprzedzony był wnikliwymi analizami. PKP S.A. kierowała się m.in. takimi kryteriami jak: cena, warunki pozacenowe oferty, czynniki mające zapewnić spółce rozwój oraz doświadczenie w podobnych procesach (w tym działalności regulowanej).

Prowadząc procesy prywatyzacyjne, Zarząd PKP S.A. dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu zabezpieczyć interesy pracowników. Przed prywatyzacją PKP Energetyka podpisano Pakt Gwarancji Pracowniczych, zapewniający osobom zatrudnionym w spółce gwarancje zatrudnienia nawet do 4 lat i premię prywatyzacyjną. Ponadto 15% środków ze sprzedaży spółki trafi do Funduszu Własności Pracowniczej, którego uczestnikami są byli i obecni pracownicy PKP.

Dzięki transakcji kwota aktywów zgromadzonych w Funduszu Własności Pracowniczej wyniesie ok. 750 mln zł. Oznacza to ponad czterokrotny wzrost wartości środków od 2012 roku.

Po stronie PKP S.A. proces obsługiwali: Rothschild (doradca finansowy) oraz kancelaria Weil, Gotshal & Manges.

CVC aktualnie prowadzi inwestycje z funduszy o łącznej wartości 52 mld USD. Zarządza rachunkami ponad 300 inwestorów z 40 krajów. Do grona inwestorów zaliczają się największe, najbardziej profesjonalne i wymagające instytucje na całym świecie. Jest wiodącą globalną firmą private equity oraz firmą doradztwa inwestycyjnego, założoną w 1981 roku, posiadającą sieć 22 biur na terenie Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych. Aktualnie, fundusze CVC posiadają udziały w ponad 50 spółkach na całym świecie, zatrudniając około 400 000 osób oraz osiągając roczne łączne przychody w wysokości około 130 mld USD. CVC posiada bogate doświadczenie w inwestycjach długoterminowych związanych z działalnością regulowaną w krajach UE (m.in. zakup spółki Inalta, hiszpańskiego operatora sieci przesyłowych czy belgijskiego narodowego operatora pocztowego BPost).

Proces prywatyzacyjny PKP Energetyka S.A. ruszył pod koniec ubiegłego roku. Opublikowano wówczas zaproszenie do negocjacji. Inwestorzy składali swoje oferty do 4 marca br. Następnym etapem było ogłoszenie krótkiej listy inwestorów, dopuszczonych do kolejnego etapu. W czerwcu, po badaniu due diligance inwestorzy złożyli oferty wiążące. Po przeprowadzeniu negocjacji równoległych z inwestorami, PKP S.A. wybrała CVC jako wyłącznego partnera do dalszych rozmów. Dzisiejsze podpisanie umowy jest zwieńczeniem procesu prywatyzacyjnego, który od początku przebiegał w sposób sprawny, w pełni transparentny i zgodny z zasadami rynkowymi. Przewiduje się, że zamknięcie transakcji nastąpi za około dwa miesiące.