Breaking news
Ruszyliśmy z nową wersją portalu Smart-Grids.pl. ZAPRASZAMY do zapisywania się na nasz Newsletter!

Polskie inwestycje o znaczeniu transgranicznym w sektorze energii po raz kolejny uzyskały unijny status PCI. W gronie wyróżnionych projektów po raz pierwszy znalazły się projekty pływającego terminala ragazyfikacyjnego LNG typu FSRU (ang. Floating Storage and Regasification Unit) w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz podmorskiego połączenia elektroenergetycznego Polski i Litwy - Harmony Link.

Uwzględnienie polskich inwestycji na liście PCI to dowód, że Komisja Europejska docenia nasze starania na rzecz zapewnienia realnej dywersyfikacji dostaw energii w tej części Europy – podkreślił wiceminister energii Tomasz Dąbrowski.

Warunkiem włączenia danego projektu na listę PCI (ang. Project of Common Interest) jest wykazanie, że jego realizacja przyniesie znaczące korzyści co najmniej dwóm Państwom Członkowskim UE, przyczyni się do integracji wewnętrznego rynku energii UE, poprawy jego konkurencyjności, a także zwiększy bezpieczeństwo dostaw.

Prace nad ostatecznym kształtem nowej listy PCI trwały przez ostatni rok. Ostatecznie na IV liście PCI, która będzie obowiązywać przez najbliższe dwa lata znalazły się planowane i realizowane na terytorium Polski projekty infrastrukturalne w trzech sektorach:

 • Gaz ziemny:
  • Połączenie Polska – Dania (Baltic Pipe) wraz z niezbędną rozbudową infrastruktury w obu państwach;
  • FSRU w rejonie Zatoki Gdańskiej;
  • Połączenie Polska- Słowacja wraz z rozbudową sieci wewnętrznej w Polsce Wschodniej;
  • Połączenie Polska – Litwa (GIPL);
 • Ropa naftowa:
  • Rurociąg Brody-Adamowo;
  • Rurociąg Pomorski (II linia) wraz z rozbudową terminala naftowego w Gdańsku (faza druga);
 • Energia elektryczna:
  • Rozbudowa polskiej sieci wewnętrznej w ramach projektu "GerPol Power Bridge" zawierająca budowę linii: Krajnik – Baczyna, Mikułowa - Świebodzice oraz Baczyna – Plewiska; 
  • Budowa linii Stanisławów – Ostrołęka;
  • Integracja i synchronizacja systemów elektroenergetycznych Państw Bałtyckich z systemem Europy Kontynentalnej obejmująca:
   • budowę nowego połączenia kablowego pomiędzy Polską a Litwą
   • budowę linii Dunowo – Żydowo Kierzkowo (PL)
   • budowę linii Piła Krzewina – Żydowo Kierzkowo (PL)
   • modernizację linii Krajnik – Morzyczyn (PL)
   • modernizację linii Żarnowiec – Gdańsk/Gdańsk Przyjaźń – Gdańsk Błonia (PL)
   • modernizację linii Morzyczyn – Dunowo – Słupsk – Żarnowiec (PL)

                                        *    *    *

Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej korzystają z zagwarantowanych prawnie udogodnień w postaci m.in. przyspieszonej procedury wydawania pozwoleń i decyzji administracyjnych, czy możliwości otrzymania wsparcia finansowego w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility) w formie bezzwrotnych dotacji lub innowacyjnych instrumentów finansowych.

Źródło: gov.pl