europolisJak poprawiać jakość życia w miastach pamiętając przy tym o ograniczonej ilości zasobów naturalnych i o przyszłych pokoleniach? Jak mądrze korzystać ze środowiska naturalnego by stwarzać warunki do rozwoju społeczno-gospodarczego? Co robią władze miast, a co mogą zrobić obywatele i działające w miastach firmy? Miasta, które gromadzą ponad 70% mieszkańców Europy, zużywają 80% energii oraz są odpowiedzialne za 80% emisji CO2 są dobrym adresatem tych pytań.

oseW dniach 20-21 kwietnia 2016 r. w Gdańsku odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – Gdańsk 2016, poświęconego wyzwaniom stojącym przed rozwojem polskiej energetyki. Szczyt objęty został Patronatem Honorowym przez Ministerstwo Energii, Sekretarza Stanu – Głównego Geologa Kraju prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska, Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, Ministerstwo Finansów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando, Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza, Przewodniczą Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Dorotę Arciszewską-Mielewczyk, Zastępcę Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju Maksa Kraczkowskiego, Krajową Izbę Gospodarczą, Agencję Rynku Energii, Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych oraz Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii.

europowerW dniach 13-14 kwietnia2016 roku, w Hotelu Westin w Warszawie odbyła się XXIII edycja Konferencji Energetycznej EuroPOWER, organizowanej przez firmę MMC Polska. Podczas wydarzenia obecni byli prezesi i członkowie zarządów kluczowych firm energetycznych, przedstawiciele administracji rządowej, w tym także regulatora, przedstawiciele świata nauki oraz członkowie izb gospodarczych. Gośćmi Honorowymi wydarzenia byli Wiceminister Andrzej Piotrowski i Wiceminister Michał Kurtyka z Ministerstwa Energii. Konferencja zgromadziła ponad 500 uczestników w ciągu dwóch dni.

smart-grids.plNarodowe Centrum Studiów Strategicznych rozpoczęło prace nad stworzeniem dokumentu obejmującego całościową strategię energetyczną dla Polski. Podczas konferencji, która odbyła się w dniu 17 marca 2016 r. w Centrum Prasowym PAP eksperci NCSS zaprezentowali główne zagrożenia wynikające z braku spójnej strategii energetycznej w Polsce oraz ramy, w jakich taki dokument powinien być tworzony. Koncepcję projektu przedstawili eksperci NCSS - dr Krzysztof Księżopolski oraz Tomasz Chmal. Moderatorem dyskusji był Piotr Maciążek - redaktor portalu Defence24.

mmcW dniach 15-16 marca 2016 roku w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się III Smart City Forum – największe w Polsce spotkanie poświęcone inteligentnym miastom. W konferencji uczestniczyło ponad 600 gości, w tym prezydenci polskich miast, liczni przedstawiciele urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej i biznesu.

mtpInnoPower – wydarzenie, które odbędzie się już w maju w Poznaniu, służy zacieśnieniu współpracy sektora naukowo-badawczego z przemysłem energetycznym. Porusza również niezwykle istotną kwestię innowacyjności w energetyce w ujęciu globalnym. Wydarzenie rozpocznie się częścią ekspozycyjną (10-12.05.2016 r.), którą uzupełni międzynarodowe seminarium InnoPower ERRA Regulatory Innovation Day (12-13.05.2016).

Newsletter

Patronaty medialne

Wyszukiwarka

Free Joomla! template by Age Themes